ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,720 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,710 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 15:44

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017

Για να διαβάσετε τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, παρακαλώ πατήστε εδώ.