ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,640 0,020
Τελ. Ενημέρωση 11:09
LSE(BOCH) 2,670 0,000
Τελ. Ενημέρωση 09:10

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017

Για να διαβάσετε τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος, παρακαλώ πατήστε εδώ.