ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,860 0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,850 -0,060
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.