ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,890 0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:13

Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.