ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 3,270 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 3,270 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 15:18