ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,850 0,030
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,910 0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Καλυμμένα ομόλογα γίνονται αποδεκτά ως εξασφάλιση για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.