ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,530 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,550 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:10

Καλυμμένα ομόλογα γίνονται αποδεκτά ως εξασφάλιση για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος

Για να διαβάσετε την ανακοίνωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.