ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,930 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 1,880 -0,040
Τελ. Ενημέρωση 19:49

Κύπρος

Ο πυρήνας εσόδων του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου στηρίζεται στην εγχώρια τραπεζική δραστηριότητά του, η οποία και περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, τη Λιανική Τραπεζική και την Τραπεζική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ενώ η Εταιρική Τραπεζική και οι Διεθνείς Τραπεζικές Υπηρεσίες  , Wealth & Markets  συμβάλλουν από κοινού σε ένα σύνολο εσόδων της τάξης των Α€291.3 εκατομμυρίων, ή στο 53.7% των συνολικών εσόδων του Συγκροτήματος κατά το εξάμηνο έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Η Τράπεζα αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα προμηθευτή τραπεζικών υπηρεσιών λιανικής στην Κύπρο, ξεπερνώντας τους 775,000 πελάτες, καταναλωτές και ΜΜΕ σύμφωνα με την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016. Η Τραπεζική Λιανικής και ΜΜΕ εξυπηρετεί τόσο Κύπριους όσο και αλλοδαπούς πελάτες στην Κύπρο, προσφέροντας μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Τμήμα Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τον ρυθμό αναδιάρθρωσης των δανείων, καθώς και να μειώσει τον αριθμό των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs) που έχει στην κατοχή της η Τράπεζα. Καθώς ο κύκλος των εγχώριων τραπεζικών εργασιών αυξάνεται, κατ’ αναλογία του συνόλου των εργασιών του Συγκροτήματος, ο συσχετισμός ανάμεσα στην κερδοφορία της Τράπεζας και την ανακάμπτουσα κυπριακή οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση.

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής ασφάλισης με δύο εξ ολοκλήρου θυγατρικές εταιρείες: την EuroLife και τη GIC. Η Τράπεζα απέκτησε, επίσης, μερίδιο στη CNP, ως μέρος της απόκτησης του κύκλου εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας υπό την ονομασία  Laiki Transfer Decrees, παρ’ όλο που δεν ασκεί κανένα πρακτικό έλεγχο στην εν λόγω ασφαλιστική.

Τόσο η EuroLife όσο και η GIC είναι πρωτοπόρες στον τομέα της ασφάλισης ζωής και της ασφάλισης γενικού κλάδου, αντίστοιχα. Και οι δύο εταιρείες κάνουν χρήση του εκτενούς δικτύου των υποκαταστημάτων και των πελατών της Τράπεζας κατά την πώληση των προϊόντων τους, με στόχο τη διατήρηση των ορίων  εντός της ανταγωνιστικής αγοράς μέσω μιας προσεκτικής ανάληψης και διαχείρισης αποζημιώσεων. Επιπρόσθετα, στοχεύουν στην αύξηση του μεριδίου αγοράς μέσω της προσφοράς ενός ευρύτερου φάσματος προϊόντων και υπηρεσιών, και ιδιαίτερα μέσω της στόχευσης πελατών κάτω των 40 χρόνων.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.