ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,860 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 15:49
LSE(BOCH) 1,860 -0,030
Τελ. Ενημέρωση 14:32

Στρατηγική Ανάπτυξης

Η απόδοση του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου συνδέεται άμεσα με την κυπριακή οικονομία. Ο εγχώριος κύκλος εργασιών υπολογίζεται στο 91.4% των μεικτών δανείων και στο 90.3% των καταθέσεων των πελατών, όπως διαμορφώθηκαν την 30η Ιουνίου 2012. Η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών της χώρας θα έχει θετικό αντίχτυπο στην κερδοφόρα ανάπτυξη της Τράπεζας. Η ανάπτυξη που παρατηρείται στον νέο δανεισμό, είτε μέσω της οργανικής ανάπτυξης είτε μέσω των στοχευόμενων εξαγορών, έχει ως επίκεντρο τον καταναλωτή, τις ΜΜΕ και τους εταιρικούς τομείς. Η ανάπτυξη σε συγκεκριμένους τομείς της κυπριακής οικονομίας αναμένεται να ενισχύσει το στοχευόμενο προφίλ κινδύνου της Τράπεζας, όπως π.χ. έργα που αφορούν στον τουρισμό, το εμπόριο, τις επαγγελματικές υπηρεσίες, τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, την ενέργεια, την εκπαίδευση και την οικολογία.

Η Τράπεζα επιτυγχάνει τη μείωση του προφίλ κινδύνου της μέσω της πώλησης περιουσιακών στοιχείων δευτερευούσης σημασίας, ενώ ενισχύει τη ρευστότητά και την κεφαλαιακή της ικανότητα και επικεντρώνεται, παράλληλα, στη διαφοροποίηση των εισοδηματικών ροών της μέσω της αύξησης των εισοδημάτων από τις χρεώσεις προς τις διεθνείς επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των προσφερόμενων υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο), αυξάνοντας τις καταθέσεις, τη διαχείριση του πλούτου και την ασφάλιση.

 

Ανάπτυξη Δικαιόχρησης (Franchise) στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου έχει καταστήσει μέρος των δραστηριοτήτων του στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και την εκεί πελατειακή του βάση, ως το κύριο αντικείμενο μιας στοχευόμενης αναπτυξιακής πρωτοβουλίας. Παράλληλα με τη συγκέντρωση του ενδιαφέροντος των τραπεζικών εργασιών του Συγκροτήματος, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην αγορά ακινήτων (και δη στην αγορά ακινήτων που αγοράζονται προς ενοικίαση), το Συγκρότημα διατηρεί, επίσης, μια ξεκάθαρη στρατηγική επέκτασης και διαφοροποίησης, που περιλαμβάνει την προσθήκη ενός λιανικού τμήματος (υποθηκών, αποταμιευτικών και τρεχούμενων λογαριασμών) και ενός εταιρικού τμήματος (προϊόντα σχετικά με τον κλάδο του εμπορίου, για επαγγελματίες, ΜΜΕ και Κύπριους πολίτες).

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.