ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 3,270 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 3,270 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 15:28

Κενές θέσεις

Δεν υπάρχουν κενές θέσεις σο παρόν στάδιο.  

 

Για οποιεσδήποτε απορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα:

22126113 / 22126149 / 22126106 / 22126117

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@bankofcyprus.com