ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,400 0,000
Τελ. Ενημέρωση 11:04
LSE(BOCH) 2,410 0,010
Τελ. Ενημέρωση 09:15

Η Εικόνα μας

Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους με σκοπό να γίνουμε ένα πιο δυνατό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας, και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους του στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

 

Μείωση Κινδύνου

Συστηματική μείωση προβληματικών δανείων

Συνολικά τα Μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 39% από τον Δεκέμβριο 2014 

Το ποσοστό κάλυψης των Μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε σε 49%. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος έχει ουσιαστικά επιτευχθεί

Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €731 εκατ. και ανήλθαν σε €17.31 δις και αντικατοπτρίζουν το 76% των περιουσιακών στοιχείων το εννιάμηνο 2017

Κεφαλαιακή Θέση

Ο συνολικός δείκτης Κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 13.8%

Τα κεφάλαια είναι πάνω απο τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις  

Σημαντικό Μερίδιο Αγοράς σε ανακάμπτουσα οικονομία

Σημαντικά μερίδια αγοράς στην Κύπρο