ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,890 0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:13

Η Εικόνα μας

Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους με σκοπό να γίνουμε ένα πιο δυνατό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας, και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους του στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

 

Μείωση Κινδύνου

Συστηματική μείωση προβληματικών δανείων

Αύξηση δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών με προβλέψεις σε 54,4%

Γρήγορη Ομαλοποίηση της Χρηματοδοτικής Δομής

Πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA

Αύξηση καταθέσεων κατά €867 εκατ. σε 74,5% των περιουσιακών στοιχείων το δ' τρίμηνο 2016

Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση

Δείκτης Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (με μεταβατικές διατάξεις) ύψους 14,5% στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Είναι συγκρίσιμο με άλλες Ευρωπαϊκές Τράπεζες

Σημαντικό Μερίδιο Αγοράς σε ανακάμπτουσα οικονομία

Σημαντικό και αυξανόμενο μερίδιο αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις στην Κύπρο