ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 3,210 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 3,170 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Η Εικόνα μας

Συνεχίζουμε να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς μας στόχους με σκοπό να γίνουμε ένα πιο δυνατό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας, και να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους του στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

 

Μείωση Κινδύνου

Συστηματική μείωση προβληματικών δανείων

Αύξηση δείκτη κάλυψης των Μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις σε 42%

Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις

Πλήρης αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον ELA

Οι καταθέσεις παρέμειναν σταθερές στα €16.5 δις και αντικατοπτρίζουν το 74% των περιουσιακών στοιχείων το α' τρίμηνο 2017

Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση

Δείκτης Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (χωρίς μεταβατικές διατάξεις) ύψους 14.0% στις 31 Μαρτίου 2017

Είναι συγκρίσιμο με άλλες Ευρωπαϊκές Τράπεζες

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 15.6% 

Σημαντικό Μερίδιο Αγοράς σε ανακάμπτουσα οικονομία

Σημαντικό και αυξανόμενο μερίδιο αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις στην Κύπρο