ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,400 0,000
Τελ. Ενημέρωση 11:18
LSE(BOCH) 2,410 0,010
Τελ. Ενημέρωση 09:20

Εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου

Οι μετοχές της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company εισήχθηκαν για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου στις 19 Ιανουαρίου 2017

 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την Εισαγωγή στο Λονδίνο βρίσκονται στους πιο κάτω συνδέσμους: