ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,030 -0,070
Τελ. Ενημέρωση 15:29
LSE(BOCH) 2,020 -0,030
Τελ. Ενημέρωση 13:35