ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 14:28
LSE(BOCH) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 12:29

Επιτροπές Συγκροτήματος

Οι Επιτροπές αποτελούνται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα.