ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,900 0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 1,900 -0,030
Τελ. Ενημέρωση 19:18

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού & Αμοιβών

Η Επιτροπή αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

Η Επιτροπή διαδραματίζει βασικό ρόλο στην παροχή συνδρομής στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εκπλήρωση των ευθυνών του σε σχέση με τις αποδοχές των εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων, της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης, άλλων βασικών διευθυντικών στελεχών, καθώς και την πολιτική αμοιβών του προσωπικού. Εξετάζει επίσης τη δομή των αποδοχών για τους επικεφαλής των λειτουργιών ελέγχου.

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των αποφάσεων σχετικά με τις αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν επιπτώσεις στους κινδύνους και τη διαχείριση των κινδύνων του Συγκροτήματος.

Ορίζει τις απώτερες αρχές και τις παραμέτρους της πολιτικής αμοιβών (λεπτομέρειες αναφορικά με την Πολιτική Αμοιβών παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης σε όλο το Συγκρότημα και ασκεί εποπτεία για θέματα αμοιβών.

Η Επιτροπή εξετάζει, επίσης, τουλάχιστον μία φορά ετησίως την κατάλληλη δομή του συστήματος αμοιβών και κατά πόσο το συνολικό ποσό των μεταβλητών αποδοχών έχει οριστεί σύμφωνα με το πλαίσιο αποδοχών της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας για τη Διακυβέρνηση. Επιπλέον, στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στην παρακολούθηση του κατά πόσο οι λειτουργίες εσωτερικού έλεγχου και άλλοι σχετικοί τομείς έχουν την κατάλληλη συμμετοχή στη διάρθρωση του συστήματος αμοιβών.

 

Terms of Reference

 

Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού & Αμοιβών

Μιχάλης Σπανός (Πρόεδρος)

Anat Bar-Gera

Michael Heger

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.