ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 14:28
LSE(BOCH) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 12:29

Κάλυψη Αναλυτών

 #

Εταιρία

Όνομα       

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

1

HSBC 

Andrzej Nowaczek

andrzej.nowaczek@hsbcib.com

2

Wood & Company

Alex Boulougouris

alex.boulougouris@wood.com

3

NBG Securities

Κωνσταντίνος Νίκας

kostas.nikas@nbgsecurities.com