ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 3,320 0,000
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 3,300 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 16:27

Κάλυψη Αναλυτών

 #

Εταιρία

Όνομα       

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

1

HSBC 

Andrzej Nowaczek

andrzej.nowaczek@hsbcib.com

2

Wood & Company

Alex Boulougouris

alex.boulougouris@wood.com

3

NBG Securities

Κωνσταντίνος Νίκας

kostas.nikas@nbgsecurities.com