ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,740 -0,060
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 1,740 -0,040
Τελ. Ενημέρωση 19:12

Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Moody's Investors Service

Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε caa1 στις 23 Ιουνίου 2017

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε "Not-Prime" στις 23 Ιουνίου 2017

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε Caa1 στις 23 Ιουνίου 2017(θετική προοπτική)

Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων: Αναβαθμίστηκε σε B1(cr) / Επιβεβαιώθηκε σε Not-Prime (cr) στις 23 Ιουνίου 2017

 

Fitch Ratings

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε "B-" στις 29 Μαρτίου 2018 (σταθερή προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε "B" στις 29 Μαρτίου 2018

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας: Επιβεβαιώθηκε σε "b-" στις 29 Μαρτίου 2018

 

S&PGlobalRatings

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε "Β+" στις 30 Αυγούστου 2018 (σταθερή προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκεσε "B" στις 30 Αυγούστου 2018

 

Capital Intelligence

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Επιβεβαιώθηκε σε "Β+" με θετική προοπτική στις 7 Νοεμβρίου 2017

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Επιβεβαιώθηκε σε "Β" στις 7 Νοεμβρίου 2017

Χρηματοοικονομική ευρωστία: Επιβεβαιώθηκε σε "Β+" με αναβαθμισμένη προοπτική από σταθερή σε θετική στις 7 Νοεμβρίου 2017

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.