ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,640 0,020
Τελ. Ενημέρωση 11:09
LSE(BOCH) 2,670 0,000
Τελ. Ενημέρωση 09:10