ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,880 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 14:22
LSE(BOCH) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 12:24

Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών γίνεται σύμφωνα με το Νόμο 3340/2005 και την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδας 3/34/12.7.20025 καθώς και την Οδηγία 6/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου αναφορικά με τη δημοσιοποίηση συναλλαγών.