ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,850 0,030
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,910 0,040
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Τιμή Μετοχής σε ΧΑΚ & LSE

ISIN: IE00BD5B1Y92