ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 3,210 -0,040
Τελ. Ενημέρωση 12:58
LSE(BOCH) 3,240 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 11:10

Τιμή Μετοχής σε ΧΑΚ & LSE

ISIN: IE00BD5B1Y92