ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,520 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,540 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Τιμή Μετοχής σε ΧΑΚ & LSE

ISIN: IE00BD5B1Y92