ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,400 0,000
Τελ. Ενημέρωση 11:04
LSE(BOCH) 2,410 0,010
Τελ. Ενημέρωση 09:15

Τιμή Μετοχής σε ΧΑΚ & LSE

ISIN: IE00BD5B1Y92