ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,890 0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:13

Τιμή Μετοχής σε ΧΑΚ & LSE

ISIN: IE00BD5B1Y92