ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,800 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:20

Τιμή Μετοχής σε ΧΑΚ & LSE

ISIN: IE00BD5B1Y92