ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,400 0,000
Τελ. Ενημέρωση 11:18
LSE(BOCH) 2,410 0,010
Τελ. Ενημέρωση 09:20

Η Νέα Κουλτούρα Αξιών της Τράπεζας μας

Η Τράπεζα Κύπρου έχει καταρτίσει και εφαρμόσει από τις αρχές του 2014, ένα πολύ απαιτητικό και αυστηρό πρόγραμμα εξυγίανσης του οικονομικού εγκλήματος το οποίο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Η σημερινή λειτουργία συμμόρφωσης της Τράπεζας Κύπρου διέπεται από τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα που μεταξύ άλλων, εφαρμόζει τις αρχές του νόμου των ΗΠΑ Patriot Act, καθώς και τοπικές και Ευρωπαϊκές νομοθεσίες.

 

Αυτό το αυστηρό πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα τα τελευταία τρία χρόνια και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016:

  • Τη μείωση του χαρτοφυλακίου πελατών υψηλού κινδύνου κατά 28%.
  • Τον τερματισμό 3.524 πελατειακών σχέσεων αποκλειστικά και μόνο για λόγους συμμόρφωσης / οικονομικού εγκλήματος που αντιστοιχούν σε πάνω από € 2,4 δις κύκλου εργασιών και ετήσια καθαρή κερδοφορία ύψους € 9 εκατ.
  • Τον τερματισμό περίπου του 85% των σχέσεων με επαγγελματίες μεσάζοντες που συστήνουν πελάτες στην Τράπεζα, που οδήγησε σε μείωση του χαρτοφυλακίου των μεσαζόντων από 1,601 σε 234.

 

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του πιο πάνω μοναδικά εύρωστου πλαισίου, η Τράπεζα Κύπρου έλαβε ανεξάρτητη αναγνώριση της αποδεδειγμένα μοναδικής μεταμόρφωσης της, η οποία οδήγησε στη δημιουργία μιας νέας εταιρικής κουλτούρας ηθικής, ως ακολούθως:

 

  • Η Τράπεζα μας έχει επιτυχώς εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (με έναν από τους πιο απαιτητικούς και αυστηρούς κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης διεθνώς) και είναι σήμερα η μόνη εταιρεία στην Κύπρο, που ανταποκρίνεται πλήρως τόσο με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
  • Οι βασικές τράπεζες ανταποκριτές μας στις ΗΠΑ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συνολική μεταμόρφωση της Τράπεζας μας.
  • Θετικά σχόλια και ανατροφοδότηση που λαμβάνεται από διάφορες ρυθμιστικές αρχές για το νέο επίπεδο συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας Κύπρου.
  • Η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο για βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας, της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου για το 2016.
  • Η Τράπεζα μας σήμερα είναι το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Κύπρο που έχει θετικά διαπιστευτεί για 2η συνεχή χρονιά ως μέλος του Φόρουμ Επιχειρηματικής Ακεραιότητας (BIF) της Διεθνούς Διαφάνειας Κύπρου.
  • Η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο καλύτερης Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Κύπρο για το 2017, από το World Finance (UK).
  • Η Τράπεζα μας κέρδισε το Βραβείο Τράπεζα της Χρονιάς 2017 (Κύπρος) από τα Βραβεία επιχειρηματικής αριστείας του Corporate Insider.

Αυτή η νέα κουλτούρα αξιών της νέας μας Τράπεζας αποτελεί την εγγύηση της σχέσης με τους μετόχους, τους πελάτες, τις ρυθμιστικές αρχές και τους άλλους εταίρους μας!