ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,860 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 16:05
LSE(BOCH) 1,860 -0,030
Τελ. Ενημέρωση 14:32

Μιχάλης Αθανασίου

Διευθυντής Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων

Ο Μιχάλης  έχει εκτεταμένη εμπειρία στην Κύπρο και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης δύο ξένων τραπεζικών θυγατρικών εταιρειών και επίσης εκτενή εμπειρία στις αναδιαρθρώσεις, και εμπειρογνωμοσύνη στην απομόχλευση κάτω από προβληματικές συνθήκες. Σε μια προσπάθεια να ενδυναμωθεί ο ισολογισμός της Τράπεζας Κύπρου, είχε κύρια συμμετοχή στην ομάδα που ολοκλήρωσε με επιτυχία το μεγάλο ορόσημο της συγκέντρωσης φρέσκων κεφαλαίων ύψους €1 δις για το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

Ο Μιχάλης άρχισε την καριέρα του στη Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου στην Υπηρεσία Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων τον Σεπτέμβριο του 1995, φτάνοντας στη θέση του Υπεύθυνου Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων της Τράπεζας το 2003.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ως Υπεύθυνος Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων είχε δημιουργήσει, ανάμεσα σε άλλα, το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκδόσεως Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων, μια από τις μεγαλύτερες εκδόσεις που έγιναν ποτέ εκτός Κύπρου.

Τον Ιούνιο του 2006 μέχρι τις αρχές του 2011, αποσπάστηκε στη Λαϊκή Τράπεζα Αυστραλίας (Λτδ), πρώην θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου, ως Διευθύνων Σύμβουλος. Μετά από μια επιτυχημένη πορεία σχεδόν 5 ετών, επιβλέποντας την αύξηση του μεγέθους του ισολογισμού και την κερδοφορία της θυγατρικής εταιρείας, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη διάθεσή της. Αργότερα, μετά την πώληση και για περίοδο τριών χρόνων, συμμετείχε ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Με την επιστροφή του στην Κύπρο, διορίστηκε ως Διευθυντής Διεύθυνσης Διεθνών Δραστηριοτήτων, έχοντας την ευθύνη για τις θυγατρικές του Ομίλου στη Ρουμανία, τη Σερβία και στην Εσθονία. Είχε κύρια συμμετοχή στην επιτυχημένη πώληση της εσθονικής θυγατρικής εταιρείας, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012.

Τον Ιανουάριο του 2012, προήχθη σε Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και επαναδιορίστηκε στην ίδια θέση τον Νοέμβριο 2013 όταν, μετά τα μέτρα εξυγίανσης, εντάχθηκε στον Όμιλο της Τράπεζας Κύπρου, τον Μάρτιο του 2013.

Ο Μιχάλης προεδρεύει/είναι μέλος αριθμού Επιτροπών του Ομίλου. Είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου της CLR investment Fund PLC και της LCP Holdings & Investments Public Company, θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας Κύπρου.

Κατέχει πτυχίο με διάκριση στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Accounding and Finance) από το University of North London και μεταπτυχιακό με διάκριση από το University of Reading στον κλάδο International Securities, Investment and Banking.

 

 

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.