ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,530 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,550 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 16:54

Πανίκος Νικολάου

Διευθυντής Διεύθυνσης Μεγάλων Επιχειρήσεων

Ο Πανίκος εντάχθηκε στην Τράπεζα το 2001 και η καριέρα του εστιάστηκε κυρίως στον κλάδο της Επιχειρηματικής Τραπεζικής, ξεκινώντας από τη θέση του Λειτουργού Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών και φτάνοντας στη θέση του Διευθυντή  από τον Ιούνιο 2016.  Σε αυτό τον ρόλο, είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των Κέντρων Mεγάλων Επιχειρήσεων, καθώς και της Yπηρεσίας Factoring στην Κύπρο και του Corporate Banking Centre για διεθνείς διασυνδέσεις.

Υπό την εποπτεία του, η Διεύθυνση των Μεγάλων Επιχειρήσεων εξυπηρετεί πάνω από 2000 εταιρικούς πελάτες σε καίριους τομείς της οικονομίας. Προτού γίνει Διευθυντής, υπηρέτησε ως Υπεύθυνος Εταιρικής Διαχείρισης για την Ευρωπαϊκή Οδηγία Recovery and Resolution.

Ο Πανίκος κατέχει BSc στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες (Financial Services) από το School of Management του University of Manchester Institute of Technology (UMIST), στο Ηνωμένο Βασίλειο, Πτυχίο στη Μηχανική Μηχανολογία από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Ελλάδα, καθώς και MSc στη Μηχανική & Βιομηχανική Μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο του Illinois στο Urbana-Champaign, στις ΗΠΑ.

Είναι επίσης συνδεδεμένο μέλος του Chartered Institute of Bankers του Institute of Financial Services του Ηνωμένου Βασιλείου από το 2004.