ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,520 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,540 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 17:14

Χριστόδουλος Πατσαλίδης

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών

Ημερομηνία διορισμού: 20 Νοεμβρίου 2014

Εμπειρία:

Ο Δρ Πατσαλίδης είναι ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ο Διευθυντής Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών. Από το 1989 μέχρι το 1996, ο Δρ  Πατσαλίδης εργάστηκε στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στη Διαχείριση Εξωτερικού Δημόσιου Xρέους και Συναλλαγματικών Αποθεμάτων. Το 1996, ο Δρ Πατσαλίδης εντάχθηκε στην Τράπεζα όπου κατείχε διάφορες θέσεις, μεταξύ άλλων, στη Διεύθυνση Μεγάλων Επιχειρήσεων, στο Τμήμα Διαχείρισης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων και στην Ιδιωτική Τραπεζική. Από τον Δεκέμβριο του 2013 μέχρι τον Απρίλιο του 2016, ο Δρ Πατσαλίδης υπηρέτησε  ως Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και ήταν υπεύθυνος για τους τομείς των Χρηματοοικονομικών, Διαχείρισης Συναλλάγματος και Διαθεσίμων, Σχέσεις Επενδυτών, Οικονομικών Ερευνών και Προμηθειών.

Στα καθήκοντά του ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και ως Διευθυντής Λειτουργικών Εργασιών, είναι υπεύθυνος για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τις Εταιρικές Υποθέσεις, τις Λειτουργικές Εργασίες, τις Νομικές Υπηρεσίες, την Υπηρεσία Οργάνωσης και  Αλλαγής, την Υπηρεσία Πληροφορικής, τον Μετασχηματισμό Επιχειρήσεων και τις Διοικητικές Εργασίες.

Ο Δρ Πατσαλίδης είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού στα Οικονομικά από το London School of Economics και πτυχίου στα Οικονομικά από το Queen Mary College του Λονδίνου.

Εξωτερικοί διορισμοί:

  • Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου