ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,530 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 2,550 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 16:45

Δρ Χάρης Πουαγκαρέ

Διευθυντής Διεύθυνσης Λιανικής Τραπεζικής και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ο Χάρης είναι υπεύθυνος για τη Λιανική Τραπεζική και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα της Τράπεζας Κύπρου. 

Μέσα από τον ρόλο του, ο Χάρης ηγείται της Λιανικής Τραπεζικής, της Τραπεζικής Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των Εναλλακτικών Καναλιών Διανομής και της Υπηρεσίας Καρτών.

Προτού διοριστεί σε αυτήν τη θέση το 2009, ο Χάρης κατείχε στρατηγικά σημαντικές θέσεις στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, υπηρετώντας ως Περιφερειακός Διευθυντής Λεμεσού, Περιφερειακός Διευθυντής Μεγάλων Επιχειρήσεων, Διευθυντής Πιστωτικού Κινδύνου, Διευθυντής  Ανάπτυξης Εταιρικών Επιχειρήσεων, Διευθυντής Μεγάλων Επιχειρήσεων και υπάλληλος στις πιστώσεις.

Πριν την έντάξή του στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου, ο Χάρης εργαζόταν για δύο χρόνια στη Βοστώνη και το Τόκυο ως Σύμβουλος - Πολιτικός Μηχανικός.

Ο Χάρης κατέχει Διδακτορικό (PhD) και Μεταπτυχιακό (MSc) στην Επιστήμη Πολιτικών Μηχανικών από το Massachusetts Institute of Technology (MIT) ΗΠΑ καθώς και Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Ελλάδα.

Είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της JCC Ltd, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurolife Ltd, του Διοικητικού Συμβουλίου των Γενικών Ασφαλειών Λτδ και του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου.