ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,400 0,000
Τελ. Ενημέρωση 11:04
LSE(BOCH) 2,410 0,010
Τελ. Ενημέρωση 09:10

Μάριος Μ. Σκανδάλης

Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος

Ο Μάριος είναι  ο Διευθυντής Διεύθυνσης Συμμόρφωσης του Συγκροτήματος. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε το 1995 ως Προϊστάμενος Ελέγχου και Ανώτερος Διοικητικός Σύμβουλος του ελεγκτικού οίκου Ernst & Young στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το 2000 μετακινήθηκε στο Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αναλαμβάνοντας τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή των Γενικών Ασφαλειών Κύπρου για περισσότερο από μια δεκαετία.  Ακολούθως ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Οργάνωσης Εργασιών Εξωτερικού του Συγκροτήματος μέχρι το 2013 οπόταν και διορίστηκε Νομικός Αντιπρόσωπος και επικεφαλής των εργασιών της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα.

Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (Παράρτημα Κύπρου) και πρώην Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Διαφάνειας (Κύπρος).

Ο Μάριος είναι επίσης μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (UK), αδειούχο μέλος του Association of Certified Fraud Examiners (US) και Certified Financial Consultant. 

Είναι Fellow member του International Compliance Association του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλος του Society of Corporate Compliance and Ethics των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.  Είναι επίσης μέλος του οργανισμού ACAMS.

Είναι ενεργός επαγγελματίας στον τομέα καταπολέμησης της απάτης / διαφθοράς και συμμόρφωσης και προεδρεύει ή συμμετέχει ως ομιλητής σε συναφή διεθνή συνέδρια στην Ευρώπη. 

Ο Μάριος είναι ο νικητής του 2016 Banker of the Year Award – Cyprus από το διεθνές περιοδικό AI του Ηνωμένου Βασιλείου.  Είναι επίσης νικητής του 2017 American Academy Alumni Achievement Award προς αναγνώριση των επιτυχιών και επιτευγμάτων του στον τομέα της Συμμόρφωσης και πάταξης του οικονομικού εγκλήματος.