ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,400 0,000
Τελ. Ενημέρωση 11:23
LSE(BOCH) 2,410 0,010
Τελ. Ενημέρωση 09:30

Nicolas Scott Smith

Διευθυντής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης & Ανάκτησης Χρεών

Ο Nick εντάχθηκε στην Τράπεζα Κύπρου στις αρχές του 2014, για να την υποστηρίξει στις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αναφορικά με την ποιότητα πιστώσεων. Τον Σεπτέμβριο του 2015 έγινε Διευθυντής Διεύθυνσης Αναδιάρθρωσης & Ανάκτησης Χρεών. Μέσα από αυτό τον ρόλο, ηγείται ομάδας ειδικών σε όλη την Κύπρο, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση, αναδιάρθρωση και ανάκτηση προβληματικών δανείων.

Προτού ενταχθεί στην Τράπεζα Κύπρου, και από το 1999, ο Nick κατείχε διάφορες θέσεις στην KPMG UK LLP και ειδικευόταν στην ανάπτυξη, διαπραγμάτευση και εφαρμογή περίπλοκων χρηματοοικονομικών λύσεων αναδιάρθρωσης. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Nick έχει επίσης διεθνή εμπειρία και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τράπεζες, εταιρείες και σε ενδιαφερόμενους σε αριθμό ευρωπαϊκών χωρών, στη Ρωσία, στις ΗΠΑ και στην περιοχή του Κόλπου. Τα τελευταία 8 χρόνια, ο Nick ηγείτο των υποχρεώσεων αναδιάρθρωσης ως συνεταίρος της KPMG.

Ο Nick κατέχει πτυχίο από το University of Leeds και μεταπτυχιακό στον κλάδο International Business, καθώς και Executive MBA  από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Είναι επίσης μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).