ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,880 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 14:22
LSE(BOCH) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 12:24

Παρουσία

Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο

Κύπρος

Eίμαστε το μεγαλύτερο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό Συγκρότημα στην Κύπρο, με σημαντικά μερίδια αγοράς σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Συμβάλλουμε στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης στην Κύπρο, και αναγνωρίζουμε τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουμε, ώστε να πετύχει ο τόπος μια βιώσιμη ανάκαμψη. Είμαστε συστημική τράπεζα της Κύπρου και οι δραστηριότητές μας ρυθμίζονται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

  • Το δεύτερο εξάμηνο του 2016, το 92% των συνολικών εσόδων της Τράπεζας (€238 εκατ.) παράχθησαν στην Κύπρο
  • Καθαρό περιθώριο επιτοκίου στις 353 μονάδες βάσης *
  • Σχετικά χαμηλός δείκτης κόστος προς έσοδα, στο 41% *
  • Επιδιώκουμε ενεργά την παροχή περισσοτέρων πιστώσεων σε βιώσιμους πελάτες, νοικοκυριά και εταιρείες.

*Το πρώτο εξάμηνο του 2016


Ηνωμένο Βασίλειο

Το Συγκρότημα διαθέτει θυγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Bank of Cyprus UK, η οποία επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρηματιών αλλά και των επιχειρήσεων που τυγχάνουν διαχείρισης από τον ιδιοκτήτη τους.

Η Bank of Cyprus UK είναι αδειοδοτημένη από τη Ρυθμιστική Αρχή (Prudential Regulation Authority) και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς - Financial Conduct Authority (FCA) και τη Ρυθμιστική Αρχή - Prudential Regulation Authority (PRA).

  • Η Bank of Cyprus UK έχει ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα ακινήτων (αγορά προς εκμίσθωση), που συνεισφέρει κατά 75% στο δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας (μέσος όρος δείκτη δανείου-αξίας στο 55%), με επίκεντρο το Λονδίνο και τη Νοτιοανατολική Αγγλία.
  • Η BOC UK αυξάνει τις χορηγήσεις της ώστε να βελτιώσει την κερδοφορία, με αυτοχρηματοδοτούμενη ανάπτυξη μέσω καταθέσεων λιανικής.
  • Η ανάπτυξη αυτή δημιουργεί την ανάγκη για τη δημιουργία Διεύθυνσης  αμιγώς για τους καταναλωτές (ενυπόθηκα δάνεια, αποταμιεύσεις και τρεχούμενοι λογαριασμοί), και για Διεύθυνση για τις επιχειρήσεις (προϊόντα που σχετίζονται με το εμπόριο για επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για κατοίκους Κύπρου).
  • Τον Δεκέμβριο 2015 διορίστηκε νέος Διευθύνων Σύμβουλος της BOC UK, ο Nick Fahy, με εμπειρία πέραν των 20 χρόνων  στα τραπεζικά.
  • Η ευρύτερη εκτελεστική ομάδα κατέστη ισχυρότερη με νέο CFO, CRO, Chief Customer & Commercial Officer και MD Consumer.