ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 1,930 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 17:20
LSE(BOCH) 1,880 -0,040
Τελ. Ενημέρωση 19:49

Παρουσία

Κύπρος και Ηνωμένο Βασίλειο

Κύπρος

Eίμαστε το μεγαλύτερο τραπεζικό και χρηματοοικονομικό Συγκρότημα στην Κύπρο, με σημαντικά μερίδια αγοράς σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Συμβάλλουμε στην επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης στην Κύπρο, και αναγνωρίζουμε τον ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουμε, ώστε να πετύχει ο τόπος μια βιώσιμη ανάκαμψη. Είμαστε συστημική τράπεζα της Κύπρου και οι δραστηριότητές μας ρυθμίζονται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

  • Το δεύτερο εξάμηνο του 2016, το 92% των συνολικών εσόδων της Τράπεζας (€238 εκατ.) παράχθησαν στην Κύπρο
  • Καθαρό περιθώριο επιτοκίου στις 353 μονάδες βάσης *
  • Σχετικά χαμηλός δείκτης κόστος προς έσοδα, στο 41% *
  • Επιδιώκουμε ενεργά την παροχή περισσοτέρων πιστώσεων σε βιώσιμους πελάτες, νοικοκυριά και εταιρείες.

*Το πρώτο εξάμηνο του 2016


Ηνωμένο Βασίλειο

Το Συγκρότημα διαθέτει θυγατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Bank of Cyprus UK, η οποία επικεντρώνεται στην κάλυψη των αναγκών των επιχειρηματιών αλλά και των επιχειρήσεων που τυγχάνουν διαχείρισης από τον ιδιοκτήτη τους.

Η Bank of Cyprus UK είναι αδειοδοτημένη από τη Ρυθμιστική Αρχή (Prudential Regulation Authority) και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς - Financial Conduct Authority (FCA) και τη Ρυθμιστική Αρχή - Prudential Regulation Authority (PRA).

  • Η Bank of Cyprus UK έχει ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα ακινήτων (αγορά προς εκμίσθωση), που συνεισφέρει κατά 75% στο δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας (μέσος όρος δείκτη δανείου-αξίας στο 55%), με επίκεντρο το Λονδίνο και τη Νοτιοανατολική Αγγλία.
  • Η BOC UK αυξάνει τις χορηγήσεις της ώστε να βελτιώσει την κερδοφορία, με αυτοχρηματοδοτούμενη ανάπτυξη μέσω καταθέσεων λιανικής.
  • Η ανάπτυξη αυτή δημιουργεί την ανάγκη για τη δημιουργία Διεύθυνσης  αμιγώς για τους καταναλωτές (ενυπόθηκα δάνεια, αποταμιεύσεις και τρεχούμενοι λογαριασμοί), και για Διεύθυνση για τις επιχειρήσεις (προϊόντα που σχετίζονται με το εμπόριο για επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για κατοίκους Κύπρου).
  • Τον Δεκέμβριο 2015 διορίστηκε νέος Διευθύνων Σύμβουλος της BOC UK, ο Nick Fahy, με εμπειρία πέραν των 20 χρόνων  στα τραπεζικά.
  • Η ευρύτερη εκτελεστική ομάδα κατέστη ισχυρότερη με νέο CFO, CRO, Chief Customer & Commercial Officer και MD Consumer.

 

Bank of Cyprus (Channel Islands) Limited (σε εκούσια εκκαθάριση) (“Η Εταιρεία”)

Οι Linda Johnson και Ashley Paxton της KPMG Channel Islands Limited έχουν διοριστεί από Κοινού ως Εκκαθαριστές της Εταιρείας στις 16 Δεκεμβρίου 2016.

Όλα τα ερωτήματα  που αφορούν υποθέσεις της Εταιρείας πρέπει να απευθύνονται στους Κοινούς Εκκαθαριστές, τα στοιχεία των οποίων φαίνονται πιο κάτω: 

Linda Johnson και Ashley Paxton
KPMG Channel Islands Limited
Glategny Court
Glategny Esplanade
St Peter Port
GUERNSEY
GY1 1WR

Τηλ:  +44 (0) 1481 741898
Φαξ: +44 (0) 1481 722373

Restructuring-ci@kpmg.com

Όλες οι υποθέσεις, οι εργασίες και η περιουσία της Εταιρείας είναι υπό τη διαχείριση των Κοινών Εκκαθαριστών. Οι Κοινοί Εκκαθαριστές ενεργούν ως αντιπρόσωποι της Εταιρείας χωρίς καμία προσωπική ευθύνη ανά πάσα στιγμή.

Η Τράπεζα Κύπρου χρησιμοποιεί cookies στο διαδικτυακό τόπο με στόχο τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Επιλέγοντας να συνεχίσετε την περιήγησή, αποδέχεστε αυτομάτως τη χρήση των cookies.