ΧΑΚ (BOCH/ΤΡΚΗ) 2,880 -0,020
Τελ. Ενημέρωση 14:22
LSE(BOCH) 2,890 -0,010
Τελ. Ενημέρωση 12:24

Οργανωτική Δομή Συγκροτήματος