Δήλωση Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Δεδομένων για την Υπηρεσία MoneyFit

Ενεργοποιώντας την επιλογή «Αποδοχή και συμμετοχή στο MoneyFit», εγώ, το υποκείμενο των δεδομένων, συναινώ στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μου τα οποία παρουσιάζονται στον όρο 3 κατωτέρω για τους σκοπούς που εξηγούνται στον όρο 4 και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Δήλωσης/Συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων, το περιεχόμενο της οποίας έχω διαβάσει και πλήρως κατανοήσει.

Αναγνωρίζω ότι η Τράπεζα δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά μου και να χειρίζεται τα Προσωπικά Δεδομένα μου με ανοικτό και διαφανή τρόπο και πάντοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) («ΓΚΠΔ») και της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας, η οποία είναι διαθέσιμη στα καταστήματα της Τράπεζας και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.bankofcyprus.com.cy/contact-gr/privacy-notice/ .

Επιπλέον, αναγνωρίζω ότι η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη σε εμένα μετά την παροχή της συγκατάθεσής μου για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μου για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας που ενδέχεται να με ενδιαφέρουν, βάσει ανάλυσης της οικονομικής μου δραστηριότητας και των στόχων μου, αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της υπηρεσίας.

____________________________________________________________________

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων μου (όπως ο όρος ορίζεται στον ΓΚΠΔ) είναι η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, δημόσια εταιρεία με αριθμό μητρώου HE 165 που έχει την έδρα της στη Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος (η «Τράπεζα»).

2. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ MONEYFIT

Η υπηρεσία MoneyFit έχει ως στόχο να παρέχει μια καλύτερη εικόνα και κατανόηση της οικονομικής μου δραστηριότητας, του προϋπολογισμού και του προφίλ μου, να με βοηθήσει να βελτιώσω τη λήψη των οικονομικών μου αποφάσεων, να έχω μεγαλύτερο έλεγχο των οικονομικών μου και να αποκτήσω πρόσβαση σε μια σειρά συναφών προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα χρησιμοποιείται η κατάρτιση προφίλ (profiling), δηλαδή τα δεδομένα μου θα υποβληθούν σε αυτόματη επεξεργασία με σκοπό την αξιολόγηση του οικονομικού μου προφίλ, των συνηθειών δαπανών και αποταμίευσής μου, προκειμένου:

 • να εντοπίζονται επαναλαμβανόμενες πληρωμές, υπεραναλήψεις, υψηλά/χαμηλά υπόλοιπα, επιστροφές χρημάτων, ημερομηνίες λήξης καρτών, επερχόμενες προγραμματισμένες πληρωμές, επερχόμενες πληρωμές συνδρομών, αποταμιεύσεις και άλλα παρόμοια στοιχεία, και
 • να εντοπίζονται προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας που μπορεί να με ενδιαφέρουν, με βάση την οικονομική μου δραστηριότητα και τους στόχους μου.

Οι πληροφορίες αυτές θα μου εμφανίζονται στη συνέχεια με τη μορφή insights («Insights»).

Η δημιουργία και η παροχή αυτών των εξατομικευμένων Insights θα καλύπτει τομείς όπως ενδεικτικά:

 • Σύνοψη δραστηριότητας (π.χ. σύνοψη ταξιδιού)
 • Προληπτική Πρόβλεψη υπολοίπου (π.χ. Επερχόμενη δραστηριότητα/πληρωμή, παρακολούθηση ταμειακών ροών)
 • Παρακολούθηση συναλλαγών (π.χ. εντοπισμός διπλοχρεώσεων, αύξηση δαπανών)
 • Βελτιστοποίηση χρηματικών διαθέσιμων (π.χ. επισήμανση ευκαιριών εξοικονόμησης, σκιαγράφηση πιθανής μείωσης του χρέους μέσω των διαθέσιμων κεφαλαίων)
 • Οικονομικά κουίζ & στόχοι
 • Επιλογές για νέα προϊόντα/υπηρεσίες (δεδομένου ότι έχω δώσει την ανεξάρτητη ρητή συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ)
 • Διερεύνηση υφιστάμενων λειτουργιών (π.χ. Απλοποίηση πληρωμών)
 • Ειδοποιήσεις & υπενθυμίσεις (π.χ. Υψηλή κατάθεση, υπενθύμιση πληρωμής)

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την παροχή της υπηρεσίας MoneyFit και τη δημιουργία των Insights, η Τράπεζα θα επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγει όταν χρησιμοποιώ τις υπηρεσίες της Τράπεζας, όπως πληροφορίες συναλλαγών.

Πιο συγκεκριμένα, τέτοιες πληροφορίες θα περιλαμβάνουν:

 • Δεδομένα χρήστη (π.χ. πόλη, φύλο, ηλικία)
 • Δεδομένα λογαριασμού/-ών (π.χ. ψευδώνυμο λογαριασμού, τύπος λογαριασμού, υπόλοιπα, πιστωτικά όρια)
 • Δεδομένα συναλλαγών (π.χ. περιγραφή συναλλαγής, όνομα αντισυμβαλλομένου, ποσό)

4. ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρέχοντας τη συγκατάθεσή μου, τα Προσωπικά Δεδομένα μου θα τύχουν επεξεργασίας από την Τράπεζα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών: 

 • Επιλεξιμότητα: Ο προσδιορισμός της επιλεξιμότητάς μου για την υπηρεσία MoneyFit και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα.
 • Ανάλυση οικονομικής δραστηριότητας: Η ανάλυση της οικονομικής μου δραστηριότητας (π.χ. μοτίβα δαπανών και αποταμίευσης) και η καλύτερη κατανόηση του οικονομικού μου προφίλ.
 • Παροχή Insights: Η παροχή των σχετικών Insights.
 • Πληροφορίες σχετικά με προϊόντα/υπηρεσίες: Προκειμένου η Τράπεζα να μου κοινοποιεί τυχόν οφέλη, χαρακτηριστικά και άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ήδη έχω με την Τράπεζα.
 • Παροχή προϊόντων/υπηρεσιών: Η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που ενδέχεται να ζητήσω.
 • Kατανόηση των αναγκών των πελατών της Τράπεζας: Για την καλύτερη κατανόηση από την Τράπεζα των σημερινών και μελλοντικών αναγκών των πελατών της και την καλύτερη διαχείριση της επιχείρησής της και της σχέσης που έχει με εμένα και τους πελάτες της.
 • Σκοποί μάρκετινγκ (βάσει της ρητής συγκατάθεσης μάρκετινγκ για τα ψηφιακά κανάλια της Τράπεζας που έχω δώσει μέσω της 1bank): Για να με ενημερώσει για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές της Τράπεζας που μπορεί να με ενδιαφέρουν.

5. ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας MoneyFit ενδέχεται να εμπλακούν Τρίτα μέρη και τυχόν πληροφορίες που απαιτούνται για τους ανωτέρω σκοπούς δύναται να κοινοποιούνται στον αντίστοιχο Τρίτο μέρος.

Ο ρόλος του Τρίτου μέρους είναι να αναλύει τα δεδομένα μου και να παράγει πληροφορίες για το MoneyFit, όπως περιγράφεται στον όρο 2 και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Τράπεζας.

Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται σε αυτά τα Τρίτα μέρη δεν θα περιλαμβάνουν Προσωπικά Δεδομένα (δηλαδή δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή μου, άμεσα ή έμμεσα).

Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται, ωστόσο, να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία που δύναται να παρέχω στο ελεύθερο κείμενο («Μήνυμα προς Δικαιούχο») κατά την εντολή εκτέλεσης μιας συναλλαγής. Αναγνωρίζω ότι πρέπει να σέβομαι τα Προσωπικά Δεδομένα τρίτων ατόμων και να μην παρέχω περιττές πληροφορίες σε τέτοια πεδία.

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΚΠΔ

Αναγνωρίζω ότι, ως υποκείμενο των δεδομένων, έχω τα δικαιώματα που μου παρέχει ο ΓΚΠΔ, όπως αυτά εξηγούνται επίσης στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας. Τα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνουν τα εξής: 

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής μου: Αντιλαμβάνομαι ότι έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεση που δίνω με την παρούσα Δήλωση στην Τράπεζα κάνοντας απεγραφή από την υπηρεσία MoneyFit ανά πάσα στιγμή. Αντιλαμβάνομαι περαιτέρω ότι τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης μου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση ή την απόσυρσή της.
 • Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα μου. Μπορώ να λάβω αντίγραφο των Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί η Τράπεζα για μένα και να ελέγξω ότι η Τράπεζα επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα αυτά. Για να λάβω ένα τέτοιο αντίγραφο μπορώ να συμπληρώσω μια διαδικτυακή φόρμα μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας (https://www.bankofcyprus.com.cy/contact-gr/).
 • Αίτηση διόρθωσης [αποκατάσταση] των Προσωπικών Δεδομένων μου.
 • Αίτηση διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων μου, εφόσον δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να συνεχίσει η Τράπεζα να τα επεξεργάζεται.
 • Ένσταση κατά της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων μου. Διατηρώ το δικαίωμα να κάνω ένσταση κατά της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων μου για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την κατάρτιση προφίλ στο βαθμό που αυτή σχετίζεται με το άμεσο μάρκετινγκ.
 • Αίτηση λήψης αντίγραφου των Προσωπικών Δεδομένων μου σε μορφότυπο δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε άλλους οργανισμούς [γνωστό ως δικαίωμα φορητότητας δεδομένων].
 • Αίτηση περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων μου, δηλ. εάν:
  • δεν είναι ακριβή,
  • έχουν χρησιμοποιηθεί παράνομα, αλλά δεν επιθυμώ τη διαγραφή τους από την Τράπεζα,
  • δεν είναι πλέον σημαντικά, αλλά θέλω η Τράπεζα να τα διατηρήσει για χρήση σε πιθανές νομικές αξιώσεις,
  • έχω ήδη αιτηθεί από την Τράπεζα να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα μου, αλλά περιμένω από την Τράπεζα να επιβεβαιώσει αν έχει νόμιμους λόγους να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα μου.

 7. ΔΗΛΩΣΗ

Με το παρόν κατανοώ, αποδέχομαι και αναγνωρίζω ότι ο συνδυασμός του αναγνωριστικού αριθμού (User ID) και του Κωδικού Πρόσβασης που αποτελούν την επαλήθευση της ταυτότητάς μου από την Τράπεζα, ισοδυναμεί με την υπογραφή μου και επιπλέον συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η συνδυασμένη χρήση θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα και ισχύ με την ιδιόχειρη υπογραφή μου, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πιστοποίηση από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ή υπηρεσία.

Επιπλέον, συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η Τράπεζα θα θεωρεί/αντιλαμβάνεται τη συνδυασμένη χρήση του αναγνωριστικού αριθμού (User ID) και του Κωδικού Πρόσβασής μου ως καταχωρημένα από εμένα προσωπικά και ότι η Τράπεζα δεν θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο αναγνωριστικός αριθμός (User ID) και ο Κωδικός Πρόσβασής μου χρησιμοποιηθούν χωρίς την εξουσιοδότησή μου από τρίτο μέρος λόγω δικής μου αμέλειας ή/και επιπολαιότητας ή/και παράλειψης ή/και άλλως πως.