Ενοικιαγορά πράσινου αυτοκινήτου.

Για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

 • Χαμηλότερο επιτόκιο

  Το επιτόκιο είναι 0,25% χαμηλότερο από το επιτόκιο των υπόλοιπων σχεδίων ενοικιαγοράς καινούργιου αυτοκινήτου της Τράπεζας Κύπρου

 • Κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο

  Μπορείτε να επιλέξτε κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο για την χρηματοδότησή σας

 • Χωρίς αρχικά έξοδα

  Για πράξεις μέσω προμηθευτών δεν χρεώνονται αρχικά τραπεζικά έξοδα.

Περισσότερες Πληροφορίες

 • Σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που θέλουν να αγοράσουν καινούργιο υβριδικό ή ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

  Η Ενοικιαγορά πράσινου αυτοκινήτου προσφέρεται για αγορά καινούργιου ηλεκτρικού ή υβριδικού αυτοκινήτου με εκπομπές ρύπων <50g CO2/km.

 •  Μπορείτε να αποπληρώσετε την χρηματοδότησή σας σε περίοδο μέχρι και 8 χρόνια.

 • Υπάρχει ελάχιστη προκαταβολή 15%.

 • Μπορείτε να επωφεληθείτε με 10% έκπτωση στο επιτόκιο του σχεδίου Fil-eco Δάνειο Ενέργειας για αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων, αν έχετε ήδη εγκριθεί για Ενοικιαγορά Πράσινου Αυτοκινήτου.

 • Υπάρχει δυνατότητα για πρόωρη εξόφληση, χωρίς οποιοδήποτε κόστος. 

 • Χρηματοδότηση με Συμφωνία Ενοικιαγοράς:

  • Όταν εγκριθεί το αίτημά σας, πληρώνεται ο πωλητής, μεταβιβάζεται το αυτοκίνητο στο όνομα της Τράπεζας Κύπρου και στο όνομά σας.
  • Όταν εξοφληθεί η χρηματοδότηση, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στο όνομά σας, με την καταβολή €50 στην Τράπεζα ως δικαίωμα αγοράς.
 • Ενημερωθείτε για τα επιτόκια εδώ.

Προειδοποίηση:

Η χρηματοδότηση παραχωρείται με Συμφωνία Ενοικιαγοράς.  Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε Σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Ο Προσωπικός σας Τραπεζίτης

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας