Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις

2024 Ετήσια Γενική Συνέλευση

Πληροφορίες
Ομιλία Διευθ. Συμβούλου
Ομιλία Προέδρου
Έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου
Συνολικός αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Οδηγίες για εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ΕΓΣ

Για σκοπούς Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1212 της 3ης Σεπτεμβρίου 2018, ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ΕΓΣ είναι CA000003615061

 

 

2023 Ετήσια Γενική Συνέλευση

Πληροφορίες
Ομιλία Διευθ. Συμβούλου
Ομιλία Προέδρου
Έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου
Συνολικός αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Οδηγίες για εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ΕΓΣ

Για σκοπούς Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1212 της 3ης Σεπτεμβρίου 2018, ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ΕΓΣ είναι CA000009711537

2022 Ετήσια Γενική Συνέλευση

Πληροφορίες
Ομιλία Διευθ. Συμβούλου
Ομιλία Προέδρου
Έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου
Συνολικός αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Οδηγίες για εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ΕΓΣ

Για σκοπούς Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1212 της 3ης Σεπτεμβρίου 2018, ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης της ΕΓΣ είναι CA000005934045