Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση επιχείρησης

Αναβαθμίστε περιβαλλοντικά την επιχείρησή σας   

 • Φωτοβολταϊκά, νέα τεχνολογία ή άλλη αναβάθμιση

  Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση της επιχείρησή σας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, νέα τεχνολογία ή αποδοτικότερα μηχανήματα και εξοπλισμό, θερμική μόνωση ή ηχομόνωση.

 • Χρηματοδότηση μέχρι €120.000

  Το ποσό χρηματοδότησης για ενεργειακή απόδοση της επιχείρησής σας μπορεί να φτάσει μέχρι και €120.000

 • Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής

  Έχετε τη δυνατότητα να αποπληρώσετε το δάνειό σας μέχρι 20 χρόνια όταν γίνονται αλλαγές στη διαρρύθμιση του κτηρίου και 10 χρόνια σε όλες τις άλλες περιπτώσεις

Περισσότερες πληροφορίες

 • Σε  επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες μόνιμους κάτοικους Κύπρου που θέλουν να ανακαινίσουν και  να αναβαθμίσουν την ενεργειακή απόδοση της επιχείρησή τους με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, νέα τεχνολογία ή αποδοτικότερα μηχανήματα και εξοπλισμό καθώς και θερμική μόνωση ή ηχομόνωση. 

  • Προσκόμιση προσφοράς/τιμολογίου ή σχετικής απόδειξη εξόφλησης τιμολογίου για το κόστος της ενεργειακής αναβάθμισης και γραπτή βεβαίωση από αδειούχο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα μέλος του ΕΤΕΚ ή/και Σύμβαση Συμψηφισμού Μετρήσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ΑΗΚ.
  • Για τις εκταμιεύσεις πρεπει να προσκομίζονται τα σχετικά τιμολόγια/αποδεικτικά στοιχεία ή/καιβεβαίωση από αδειούχο ειδικευμένο εμπειρογνώμονα μέλος του ΕΤΕΚ. Σε περίπτωση που θα πραγματοποιηθούν μετατροπές στο κτίριο να προσκομίζονται πιστοποιητικά εκτελεσθείσας εργασίας από τον επιβλέποντα αρχιτέκτονα/πολιτικό μηχανικό.
  •  Απαραίτητη εξασφάλιση είναι η υποθήκευση του ακινήτου προς αναβάθμιση.
 • Μέχρι 12 μήνες στο κεφάλαιο.

 • Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο καταστημάτων ή στα Κέντρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τηλεφωνήστε μας στο 800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας