Ενοικιαγορά αυτοκινήτου ή εξοπλισμού

 • Επιτόκιο ανάλογα με την προκαταβολή

  Επιλέξτε κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο, ανάλογα με το είδος του αυτοκινήτου (καινούργιο ή μεταχειρισμένο) και το ύψος της προκαταβολής.

 • Ευέλικτη αποπληρωμή

  H μέγιστη αποπληρωμή για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι τα 5 χρόνια και για τα καινούργια τα 7 χρόνια. Επωφεληθείτε από το σχέδιο ευέλικτων πληρωμών που προσφέρεται για εταιρείες με εποχικά εισοδήματα. 

Όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας

 • H χρηματοδότηση παραχωρείται με ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ. Ενοικιαγορά είναι η σύμβαση ενοικίασης ενός αντικειμένου στον ενοικιαγοραστή από την Τράπεζα Κύπρου για συγκεκριμένο χρόνο και έναντι συγκεκριμένου ενοικίου (δόση) με δικαίωμα αγοράς των αντικειμένων από τον ενοικιοαγοραστή, εφόσον τηρηθούν οι πρόνοιες της σύμβασης.  

 • Η χρηματοδότηση παραχωρείται για την αγορά:

  • καινούργιου ή/και μεταχειρισμένου αυτοκινήτου
  • επαγγελματικών οχημάτων
  • βαρέων φορτηγών οχημάτων
  • λεωφορείων και πούλμαν
  • εκτυπωτικών μηχανημάτων
  • κατασκευαστικού εξοπλισμού
  • εξοπλισμού γραφείου και ιατρικών μηχανημάτων.

   

 • Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δίκτυο καταστημάτων μας ή στα Κέντρα μικρομεσαίων επιχειρήσων της Τράπεζας. Επίσης μπορείτε να αιτηθείτε και στα καταστήματα του πωλητή των προς αγορά αντικειμένων.

 • Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα επιτόκιά μας από τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο καταστημάτων ή στα Κέντρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων.