Το προφίλ μας

Eξειδικευόμαστε στην παροχή τραπεζικών και άλλων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε πελάτες του εξωτερικού, και ειδικότερα σε διεθνείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Κύπρου και σε μη μόνιμους κάτοικους Κύπρου.

Τι προσφέρουμε

Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο

Ανταποκρίτριες Τράπεζες

Κέντρα Διεθνών Επιχειρήσεων

Άνοιγμα Λογαριασμού