Εμπορεύματα και Πολύτιμα Μέταλλα

  • Πρόσβαση σε εμπορεύματα Σας παρέχουμε πρόσβαση στα εμπορεύματα που τυγχάνουν της πιο ενεργούς διαπραγμάτευσης παγκοσμίως. Η πρόσβαση γίνεται μέσω της πλατφόρμας BOC eTrader, των επενδύσεων ETF’s ή OTC χρηματοοικονομικών δομημένων προϊόντων.
  • Πολύτιμα μέταλλα Προσφέρουμε υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και θεματοφυλακής για φυσικό χρυσό και μια ειδική ρύθμιση για unallocated χρυσό, μέσω ειδικών συμφωνιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία