Τρεχούμενος Μισθοδοσίας

Για τις καθημερινές σας ανάγκες 

 • Λογαριασμός και κάρτα με όρια

  Όριο σε τρεχούμενο λογαριασμό μέχρι και 3 καθαρούς μηνιαίους μισθούς (μέγιστο ποσό €10.000) και 1 καθαρό μηνιαίο μισθό (μέγιστο ποσό €3.000) σε πιστωτική κάρτα.

 • Ηλεκτρονικά και γρήγορα μέσω 1bank

  Αν είστε συνδρομητής, μπορείτε να κάνετε αίτηση μέσω Internet Banking.

 • Δωρεάν το πρώτο βιβλιάριο επιταγών

  Σας προσφέρουμε δωρεάν το πρώτο βιβλιάριο επιταγών.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Με την έκδοση επιταγών
  • Με τη δυνατότητα χρήσης της κάρτας σας για τις αγορές σας
  • Με τη χρήση σε ΑΤΜ της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο, χωρίς πρόσθετο κόστος
  • Με τη χρήση σε ΑΤΜ  στο εξωτερικό ή σε άλλη τράπεζα στην Κύπρο, με πρόσθετο κόστος.

  Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις χρεώσεις της Τράπεζας από τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων  

  • Πληρώνετε αυτόματα, μέσω πάγιας εντολής, δάνεια, ασφάλιστρα κ.λ.π.
  • Πληρώνετε αυτόματα, μέσω αυτόματης εντολής τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας
  • Έχετε άμεση ενημέρωση για τις συναλλαγές σας μέσω SMS
  • Μπορείτε να κάνετε διαχείριση των λογαριασμών σας μέσω 1bank, 24 ώρες το 24ωρο
  • Πιστώνεστε αυτόματα με τη μηνιαία μισθοδοσία σας
 • Αρχικά έξοδα Τράπεζας

  • Έξοδα διευθέτησης: αφορούν έξοδα της Τράπεζας για την ετοιμασία και αξιολόγηση της αίτησής σας.
  • Έξοδα ετοιμασίας συμβολαίων: μια σταθερή χρέωση κατά την ετοιμασία των εγγράφων που καθορίζεται από το ύψος του δανείου  

  Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω των ψηφιακών καναλιών της Τράπεζας δεν πληρώνετε αρχικά έξοδα Τράπεζας.

  Κυβερνητικά έξοδα.

  Τα έξοδα αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και είναι:

  • Έξοδα εγγραφής υποθήκης που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο.
  • Έξοδα που αφορούν στη χαρτοσήμανση των εγγράφων και καταβάλλονται στον Έφορο Χαρτοσήμων.
  • Έξοδα που καταβάλλονται στο Κτηματολόγιο στις περιπτώσεις που απαιτείται μεταβίβαση ενός ακινήτου από ένα ιδιοκτήτη σε άλλο.

  Έξοδα που καταβάλλονται σε τρίτους

  Τα έξοδα αυτά αφορούν στην εκτίμηση που διενεργείται για λογαριασμό της Τράπεζας από εγκεκριμένους εκτιμητές για ακίνητα που υποθηκεύονται, ή έξοδα για ασφάλεια ζωής ή/και κατοικίας.

  Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις χρεώσεις της Τράπεζας από τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων 

 • Υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης:

  • εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας, όταν η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται με υποθήκη σε οικία
  • εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της συμφωνίας, όταν η χρηματοδότηση παρέχεται χωρίς οποιεσδήποτε εγγυήσεις/εξασφαλίσεις ή εξασφαλίζεται με προσωπικές εγγυήσεις.
 • Ναι, αν ανοίξετε νέο τρεχούμενο λογαριασμό με όριο και  δεν έχετε ήδη άλλη πιστωτική κάρτα της Τράπεζας Κύπρου, μπορείτε να λάβετε νέα πιστωτική κάρτα με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο, την οποία μπορείτε να συνδέσετε και με τον τρεχούμενο λογαριασμό σας. 

 • Ενημερωθείτε για τα επιτόκια εδώ.

Προειδοποίηση: 

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής της χρηματοδότησής σας, μπορεί να χάσετε το σπίτι σας. 

Κάνε αίτηση τώρα

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Εξειδικευμένος λειτουργός

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας