Λογαριασμός πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά

Τρεχούμενος λογαριασμός χωρίς όριο για τις καθημερινές σας ανάγκες.

 • Καταθέστε όσα και όποτε το επιθυμείτε

  Καταθέτετε και αποσύρετε το ποσό που επιθυμείτε, χωρίς προειδοποίηση.

 • Αυτόματη πίστωση μισθού

  Μπορείτε να πιστώνεστε αυτόματα με την μηνιαία μισθοδοσία σας.

 • Λογαριασμός και κάρτα

  Έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε χρεωστική κάρτα Classic VISA για τις καθημερινές σας αγορές και αναλήψεις μετρητών στην Κύπρο και το εξωτερικό 24 ώρες το 24ωρο.

holiday home loan mother child

Περισσότερες πληροφορίες

 • Ο Λογαριασμός πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

  Όλοι οι δικαιούχοι για άνοιγμα του λογαριασμού αυτού αναφέρονται αναλυτικά στο σχετικό έντυπο που έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.  Για να δείτε το σχετικό έντυπο πατήστε εδώ

 • Μπορείτε να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου.

  • Ο λογαριασμός είναι χωρίς όριο.
  • Ο πελάτης δεν μπορεί να διατηρεί πέραν του ενός Λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά στην Κύπρο.
  • Η έκδοση βιβλιαρίου επιταγών δεν είναι δυνατή.
  • Ο λογαριασμός μπορεί να είναι συνδεδεμένος μόνο με χρεωστική κάρτα Classic VISA.
  • Ο πελάτης δεν πρέπει να είναι νομική οντότητα.
  • Δυνατότητα αυτόματων μεταφορών από τον λογαριασμό αυτό σε άλλους 
  • Αυτόματη χρέωση του λογαριασμού για πληρωμή δόσεων δανείων, ασφαλίστρων κλπ..
  • Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφελείας, συνδρομών κλπ.
  • Μέσω της Υπηρεσίας 1bank (ΑΤΜ, διαδίκτυο ή τηλέφωνο), απλά, γρήγορα και 24 ώρες το 24ωρο.
  • Με τη χρήση της κάρτας σας για τις αγορές σας
  • Μέσω των ΑΤΜ στην Κύπρο και στο εξωτερικό, 24 ώρες το 24ωρο για ανάληψη μετρητών.

   

  • Αν είστε συνδρομητής της 1bank, μπορείτε να στείλετε οδηγίες μέσω ασφαλούς μηνύματος (secure message) της υπηρεσίας 1bank ή μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου
  • Για μη συνδρομητές της 1bank, μπορείτε να επισκεφθείτε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου
  • Το μέγιστο ποσό χρέωσης ανά ημερολογιακό έτος είναι €36, νοουμένου ότι ο αριθμός συναλλαγών δεν υπερβαίνει τις 100.
  • Πέραν των 100 συναλλαγών, εφαρμόζονται οι κανονικές χρεώσεις ως οι επίσημοι Κατάλογοι Προμηθειών & Χρεώσεων της Τράπεζας. 
  • Οι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) επωφελούνται δωρεάν τις 100 συναλλαγές χωρίς μέγιστο ποσό (€36)

  Όλες οι χρεώσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Δελτίο Πληροφόρησης περί Τελών.  Ενημερωθείτε σχετικά εδώ

 • Μάθετε το επιτόκιο εδώ

 • Οι καταθέσεις σας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ προστατεύονται από το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ).

  Όριο Προστασίας καταθέσεων συνολικού ποσού εκ EUR 100.000 ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα.

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Εξειδικευμένος λειτουργός

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας