Καθημερινές τραπεζικές υπηρεσίες

 • Λύσεις για την κάθε μέρα σας

  Προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιασμένων για να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις συνθήκες της ζωής σας.

  Τρεχούμενους λογαριασμούς, Καταθέσεις και Αποταμίευση, Κάρτες, και Ασφάλειες.

 • Εξατομικευμένες καταθέσεις Δημιουργούμε κατάλληλες εξατομικευμένες καταθέσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες προκλήσεις και την πολυπλοκότητα των αγορών. Επίσης, προσφέρουμε εξατομικευμένες δομές και αποδόσεις που συνδέονται με οποιαδήποτε ζητούμενη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Μπορείτε να έχετε υποστήριξη των βασικών σας αναγκών στον τομέα διαχείρισης διαθεσίμων, συμπεριλαμβανομένης της βελτιστοποίησης της απόδοσης με χρήση τρεχούμενων λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου και λογαριασμών προειδοποίησης.

  • Οι Λογαριασμοί Συναλλαγών Θεσμικών Επενδυτών χρησιμοποιούνται για εκκαθάριση συναλλαγών στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του πελάτη, για την παροχή ημερήσιας ρευστότητας, άμεσης πρόσβασης και ελκυστικών επιτοκίων.
  • Οι Λογαριασμοί Προειδοποίησης προσφέρουν μεγάλη ευελιξία στη διαχείριση καταθέσεων και ελκυστικά επιτόκια ανάλογα με το ποσό και την περίοδο προειδοποίησης (8, 35, 90 και 180 ημέρες).
  • Οι Λογαριασμοί Προθεσμιακής Κατάθεσης προσφέρουν την υψηλότερη δυνατή απόδοση για αποταμιεύσεις.
  • Οι Λογαριασμοί Προειδοποίησης Άμεσης Πρόσβασης προσφέρουν ελκυστικά επιτόκια, παρέχοντας ταυτόχρονα άμεση πρόσβαση στα κεφάλαιά σας.
  • Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ άλλων πολλών βασικών νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένης της στερλίνας, του ευρώ και του δολαρίου ΗΠΑ.
 • Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων έχουν ως στόχο τον περιορισμό της έκθεσης σε ζημιές που οφείλονται σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και κίνδυνο ρευστότητας. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς επιδιώκουν την επίτευξη μιας σταθερής, καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο.

 • Δεχόμαστε Καταθετικούς Λογαριασμούς για λογαριασμό τρίτων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός της Ε.Ε. και τρίτες ισοδύναμες χώρες που εφαρμόζουν υψηλά πρότυπα συμμόρφωσης σε σχέση με τη δέουσα επιμέλεια/ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Προσφέρονται ελκυστικά επιτόκια σ’ αυτούς τους καταθετικούς λογαριασμούς σε ευρώ και δολάρια ΗΠΑ για χρονικά διαστήματα που κυμαίνονται από 1 εβδομάδα έως 6 μήνες.

 • Μέσω των θυγατρικών της Τράπεζας Κύπρου, EuroLife (ασφάλειες ζωής) και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου (γενική ασφάλιση), προσφέρουμε μια γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

  Μπορούμε να διευθετήσουμε μια συνάντηση με εξειδικευμένο ασφαλιστικό σύμβουλο για να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το είδος της ασφάλειας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

 • Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα καρτών. Επιλέξτε μια κάρτα που ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας, πραγματοποιήστε τις συναλλαγές σας σε όλο τον κόσμο γρήγορα και με ασφάλεια και απολαύστε ειδικά προνόμια μέσω ελκυστικών προγραμμάτων. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία