Υπηρεσίες για όλες τις επενδυτικές σας αποφάσεις

 • Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες στους πελάτες

  Κάθε υπηρεσία είναι προσαρμοσμένη για να ανταποκρίνεται στις μοναδικές ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας μια σειρά στρατηγικών και εξατομικευμένων επενδυτικών προσεγγίσεων.

   
 • Υπηρεσίες Εκτέλεσης

  Οι Yπηρεσίες Eκτέλεσης κατευθύνονται από τους ίδιους τους πελάτες και επιτρέπουν στους επενδυτές να λαμβάνουν τις δικές τους επενδυτικές αποφάσεις χωρίς καμία συμβουλή ή καθοδήγηση

 • Συμβουλευτικές Eπενδυτικές Yπηρεσίες

  Οι Οι Επενδυτικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχουν στους πελάτες μας την κατάλληλη καθοδήγηση μέσω ενός αφοσιωμένου επαγγελματία χρηματοοικονομικού επαγγελματία για την επίτευξη των επενδυτικών τους στόχων. Η Bespoke Συμβουλευτική Υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για πελάτες που θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή στις επενδυτικές τους επιλογές

 • Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

  Η Διακριτική Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων απευθύνεται σε πελάτες που αναζητούν επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας που ενσωματώνει τους επενδυτικούς στόχους και την επενδυτική στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες Asset Management στη σελίδα CISCO Asset Management πατώντας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Private & Affluent Banking: 
   • Πλήρη γκάμα τραπεζικών και επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε θεσμικούς και μη πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας αλλά και σε άλλους ευκατάστατους ιδιώτες πελάτες
   • Προσωπικό Τραπεζικό Σύμβουλο που φροντίζει τόσο τις τραπεζικές όσο και τις επενδυτικές ανάγκες των πελατών
   • Υπηρεσίες εκτέλεσης, συμβουλευτικές επενδυτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου με χαρτοφυλάκια προσαρμοσμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες και μοναδικές οικονομικές συνθήκες αλλά και το προφίλ επενδυτικού κινδύνου των πελατών

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία