Δομημένα προϊόντα

 • Μειώστε την έκθεση σε κίνδυνο Επιλέξτε Δομημένα Προϊόντα και αξιοποιήστε τη δυνατότητα μείωσης του κινδύνου στον οποίο εκτίθεστε. Ενισχύστε τη διαφοροποίηση του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου ή επενδύστε σε διεθνείς αγορές χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο.
 • Προϊόντα από αξιόπιστους εκδότες Σας προσφέρουμε μια ποικιλία προϊόντων από διάφορους αξιόπιστους εκδότες, τα οποία ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις σας σε σχέση με τον κίνδυνο και τις αποδόσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

 • Τα Δομημένα Προϊόντα αποτελούν μια εναλλακτική κατηγορία χρηματοοικονομικών προϊόντων η οποία συμπληρώνει τις παραδοσιακές επενδύσεις του χαρτοφυλακίου σας. Τα Δομημένα Προϊόντα μπορούν να προσφέρουν μοναδικά προφίλ κινδύνου/απόδοσης και χρησιμοποιούνται συχνά για την επίτευξη ειδικών επενδυτικών στόχων, τη μείωση του κινδύνου, τη δημιουργία περιοδικού εισοδήματος ή για να προσφέρουν τη δυνατότητα εξασφάλισης βελτιωμένων αποδόσεων.

  Οι δομημένες επενδύσεις αφορούν εξατομικευμένα προϊόντα που ανταποκρίνονται στις απόψεις του επενδυτή σε σχέση με την αγορά ή παρέχουν τα μέσα για την εφαρμογή πολύπλοκων επενδυτικών στρατηγικών, οι οποίες δεν μπορούν να επιτευχθούν με συμβατικά προϊόντα, και συνήθως δίνουν την ευκαιρία επίτευξης μεγαλύτερων αποδόσεων σε σχέση με τις παραδοσιακές επενδύσεις.

  Επιπλέον, η χρήση των Δομημένων Προϊόντων επιτρέπει στους επενδυτές να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα μείωσης του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται όπως, για παράδειγμα, να ενισχύσουν τη διαφοροποίηση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου ή να επενδύσουν σε διεθνείς αγορές χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο. Τέλος, πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως είναι η πλήρης ή η μερική προστασία του επενδυμένου κεφαλαίου, μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη «ανακούφιση» στους επενδυτές.

 • Σχεδιάζουμε δομημένα προϊόντα τα οποία βασίζονται σε ένα ευρύ φάσμα υποκείμενων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, επιτοκίων, ξένου συναλλάγματος και εμπορευμάτων. Επίσης, συνεργαζόμαστε με μεγάλο αριθμό παγκόσμιων παρόχων δομημένων προϊόντων και προσφέρουμε στους πελάτες μας μια διευρυμένη ποικιλία προϊόντων από διάφορους αξιόπιστους εκδότες (εκτός ισολογισμού της Τράπεζας Κύπρου), τα οποία ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις τους όσον αφορά στον κίνδυνο και τις αποδόσεις.

 • Είναι προϊόντα βραχυπρόθεσμης διάρκειας που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη βελτίωση των αποδόσεων και τη διαχείριση των διαθεσίμων. Τα βραχυπρόθεσμα δομημένα προϊόντα προσφέρουν τη δυνατότητα επίτευξης υψηλότερης απόδοσης σε σύγκριση με τις παραδοσιακές βραχυπρόθεσμες επενδύσεις ή τις τοποθετήσεις διαθεσίμων. Επιπλέον, παρέχουν τα μέσα για την αξιοποίηση στρατηγικών ευκαιριών που προσφέρει η αγορά σύμφωνα με το επιθυμητό επίπεδο ανοχής κινδύνου του πελάτη.

  Μερικά παραδείγματα αποτελούν: 

  • Οι Επενδύσεις Dual Currency
  • Range Accrual Notes.
 • Η συγκεκριμένη διευρυμένη κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα κατάλληλα για μακροπρόθεσμη επένδυση. Λόγω της φύσης τους, τα δομημένα προϊόντα επιτρέπουν στους επενδυτές να εφαρμόζουν στρατηγικές ή να αξιοποιήσουν χαρακτηριστικά τα οποία συνήθως δεν είναι διαθέσιμα στα παραδοσιακά μακροπρόθεσμα επενδυτικά μέσα όπως, για παράδειγμα, προστασία του επενδυτικού κεφαλαίου ή συμμετοχή στην απόλυτη (θετική ή αρνητική) απόδοση μιας κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων.

  Μερικά παραδείγματα μακροπρόθεσμων δομημένων προϊόντων αποτελούν: 

  • Οι Τίτλοι συνδεδεμένοι με Δείκτες
  • Range Accrual Notes.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία