Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα για Ιδιώτες Επενδυτές και για Επενδυτικά Προϊόντα βασιζόμενα σε Ασφάλιση (PRIIPs)

  • Προστασία επενδυτών

    Η νομοθεσία για τα Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα για Ιδιώτες Επενδυτές και για τα Επενδυτικά Προϊόντα βασισμένα σε Ασφάλιση (PRIIPs) προστατεύει τους επενδυτές που σκοπεύουν να αποκτήσουν συσκευασμένα προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Η νομοθεσία για τα Συσκευασμένα Επενδυτικά Προϊόντα για Ιδιώτες Επενδυτές και για τα Επενδυτικά Προϊόντα βασισμένα σε Ασφάλιση (PRIIPs), δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2018. Η νομοθεσία  αποσκοπεί στην προστασία των επενδυτών που σκοπεύουν να αποκτήσουν συσκευασμένα προϊόντα, των οποίων οι πληρωμές βασίζονται στην αξία ή στην απόδοση ενός άλλου προϊόντος ή ενός ευρύτερου πακέτου προϊόντων.

    Ως αποτέλεσμα, η νομοθεσία προϋποθέτει ότι η διανομή σε ιδιώτες επενδυτές των προαναφερθέντων προϊόντων, θα συνοδεύεται από ένα Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID). Τα KIDs έχουν μια τυποποιημένη, ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη μορφή, η οποία διευκολύνει τους επενδυτές να αποκτήσουν μια καλύτερη άποψη σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τους κινδύνους και τις πιθανές αποδόσεις τέτοιων προϊόντων. Επίσης, η τυποποιημένη μορφή των KIDs, αποσκοπεί στην καλύτερη σύγκριση από τους επενδυτές ανάμεσα σε τέτοια παρόμοια προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να τους προσφέρονται. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία