Για να ξεκινήσετε ή να αναπτύξετε την επιχείρησή σας

 • Δάνειο ανάλογα με τις ανάγκες σας

  Προσφέρουμε χρηματοδότηση για να ξεκινήσετε ή να αναπτύξετε τη δική σας επιχείρηση, για αγορά εμπορευμάτων/εξοπλισμού ή για να επεκτείνετε τον κύκλο εργασιών σας. Ακόμα και για να ανακαινίσετε τον επαγγελματικό σας χώρο που ενοικιάζεται. 

 • Περίοδος χάριτος

  Έχετε τη δυνατότητα να πληρώνετε πολύ χαμηλή δόση, ίση με τους τόκους του δανείου σας, για περίοδο μέχρι 12 μήνες.

 • Περίοδος αποπληρωμής

  Η διάρκεια του δανείου μπορεί να ανέλθει μέχρι και τα 20 χρόνια.  Σε περίπτωση που το δάνειο θα εξασφαλίζεται μόνο με προσωπικές εγγυήσεις, η μέγιστη περίοδος αποποληρωμής ανέρχεται στα 8 χρόνια.

 • Επιτόκιο

  Μπορείτε να ενημερωθείτε από τους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο καταστημάτων ή στα Κέντρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων.