Κίνδυνος εμπορευμάτων

  • Καλύτερη διαχείριση κινδύνου Προσφέρουμε μια σειρά από στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά εργαλεία, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες να διαχειρίζονται τον αντίστοιχο κίνδυνο, όπως Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης κ.λπ.
  • Προστασία από δυσμενείς διακυμάνσεις Παρέχουμε προστασία από τις δυσμενείς διακυμάνσεις της αγοράς με τη χρήση προϊόντων, όπως τα Απλά Προθεσμιακά Συμβόλαια, τα Δικαιώματα Προαίρεσης και οι Συμβάσεις Ανταλλαγής κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Ο κίνδυνος των εμπορευμάτων αναφέρεται στην αβεβαιότητα που περιλαμβάνει τις μελλοντικές τους τιμές, λόγω των διακυμάνσεων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μετάλλων, των καυσίμων, των σιτηρών, των προϊόντων ενέργειας κ.λπ.

  • Οι οργανισμοί που είναι εκτεθειμένοι στις τιμές των εμπορευμάτων βρίσκονται σε όλα τα φάσματα της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως οι παραγωγοί, οι καταναλωτές, οι διανομείς, κ.λπ. Μια αεροπορική εταιρεία, για παράδειγμα, ενδέχεται να την προβληματίζει το αυξημένο κόστος που μπορεί να προκύψει από τις ανοδικές τιμές των καυσίμων για αεροπλάνα, ενώ ένας παραγωγός καλαμποκιού μπορεί να ανησυχεί για τα απολεσθέντα κέρδη λόγω των πτωτικών τιμών του καλαμποκιού.

  • Χρησιμοποιώντας διάφορα χρηματοοικονομικά εργαλεία, προσφέρουμε μια σειρά από στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου, οι οποίες επιτρέπουν στους πελάτες να διαχειρίζονται τον αντίστοιχο κίνδυνο, όπως:

    • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Συμβάσεις Ανταλλαγής εμπορευμάτων.
    • Δικαιώματα Προαίρεσης και Συμφωνίες εμπορευμάτων Περιορισμένου Εύρους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία