Σταθερό εισόδημα

  • Ανταγωνιστική τιμολόγηση Προσφέρουμε ανταγωνιστική τιμολόγηση στους τίτλους σταθερού εισοδήματος (κρατικά ομόλογα, ομόλογα οργανισμών δημοσίου δικαίου και υπερεθνικών οργανισμών, εταιρικά και ομόλογα αναδυόμενων αγορών) που διατίθενται στην πρωτογενή αγορά.
  • Εντολές για ομόλογα Διαχειριζόμαστε εντολές για ομόλογα για τις οποίες ο πελάτης λαμβάνει την ίδια τιμολόγηση με αυτήν που έλαβε η Τράπεζα. Οι συμμετοχές παραμένουν εκτός του ισολογισμού της Τράπεζας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία