Το Περιβάλλον μας

Η διαδικασία μετάβασής μας σε μια Οικονομία Μηδενικών Εκπομπών έχει ξεκινήσει. Η Τράπεζα είναι αποφασισμένη να ηγηθεί της Πράσινης Μετάβασης της Κύπρου, ενεργώντας ως παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι αφορά τη δική της λειτουργία. 

Χρηματοδότησή της Οικονομίας Μηδενικών Εκπομπών

 • Μετάβαση σε οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα με ευθυγράμμιση αυτών που παράγονται από τις χρηματοδοτήσεις (Scope 3 emissions) με τον στόχο για Καθαρό Μηδενικό Ισοζύγιο μέχρι το 2050.
 • Πρώτη τράπεζα στην Κύπρο που υιοθετεί τη μεθοδολογία PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) για εκτίμηση των εκπομπών άνθρακα που απορρέουν από τις χρηματοδοτήσεις της (Scope 3 emissions).
 • Με στόχους μείωσης των εκπομπών σε διάφορους τομείς δανεισμού, ευθυγραμμισμένους με τον στόχο για Καθαρό Μηδενικό Ισοζύγιο μέχρι το 2050.
 • Προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας στη διαδικασία της μετάβασής τους σε Καθαρές Μηδενικές Εκπομπές.

Επίτευξη Ουδετερότητας Άνθρακα

Υπολογίσαμε το δικό μας αποτύπωμα άνθρακα και σχεδιάσαμε σειρά ενεργειών μέχρι το 2030. Η πρόοδος μέχρι το 9μηνο 2022:

 • Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 1.119 χιλ. kWh και μείωση της κατανάλωσης χαρτιού κατά 18% σε ετήσια βάση.
 • Επενδύσεις ύψους 213 χιλ. ευρώ σε δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας στο 9μηνο 2022.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 12 ιδιόκτητα κτήρια από το 2021.
 • Αύξηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και εξοικονόμισης πόρων.
Πρόοδος κατανάλωσης ετησίως

Ο αντίκτυπός μας στο περιβάλλον και την κοινωνία

Το Περιβάλλον αποτελεί έναν από τους πέντε πυλώνες της στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα και μέσω συνεργασιών εστιάζουμε στην κλιματική κρίση, με:

 • Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση - Εκπαίδευση
 • Πρόληψη - Ανταπόκριση
 • Αντιμετώπιση - Μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
 • Προστασία της βιοποικιλότητας
Μάθε περισσότερα

Μάθετε περισσότερα στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021, Ενότητα «Το Περιβάλλον μας»