Το Περιβάλλον μας

Η διαδικασία μετάβασής μας σε μια Οικονομία Μηδενικών Εκπομπών έχει ξεκινήσει. Η Τράπεζα είναι αποφασισμένη να ηγηθεί της Πράσινης Μετάβασης της Κύπρου, ενεργώντας ως παράδειγμα προς μίμηση σε ό,τι αφορά τη δική της λειτουργία. 

Χρηματοδότησή της Οικονομίας Μηδενικών Εκπομπών

 • Μετάβαση σε οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών ΑΤΘ, με ευθυγράμμιση των χρηματοδοτούμενων εκπομπών ΑΤΘ Πεδίου 3 που αφορούν τους πελάτες σε Καθαρό Μηδενικό Ισοζύγιο μέχρι το 2050. 
 • Πρώτη τράπεζα στην Κύπρο στον οργανισμό Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), εκτιμώντας τις χρηματοδοτούμενες εκπομπές ΑΤΘ Πεδίου 3.
 • Μείωση εκπομπών ΑΤΘ, ευθυγραμμισμένες με κλιματικά σενάρια, σε συνάφεια με τη Στρατηγική και τον Οικονομικό Προγραμματισμό. 
 • Προσηλωμένοι στην υποστήριξη των πελατών μας στη διαδικασία της μετάβασής τους σε Καθαρές Μηδενικές Εκπομπές.
Περισσότερα

Επίτευξη Ουδετερότητας Άνθρακα

Υπολογίσαμε το δικό μας αποτύπωμα άνθρακα και σχεδιάσαμε σειρά ενεργειών μέχρι το 2030.

 • 1.838 χιλ. kWh εξοικονόμηση ενέργειας.
 • c.€270 χιλ. επένδυση σε δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 12 ιδιόκτητα κτήρια.
 • Δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας για μείωση εκπομπών ΑΤΘ Πεδίου 2.
 • Εσωτερική ενημέρωση και πρόγραμμα Green@Work για ενίσχυση της γνώσης ΠΚΔ και παροχή συμβουλών για ενεργειακή αποτελεσματικότητα στην εργασία.
Περισσότερα

Ο αντίκτυπός μας στο περιβάλλον και την κοινωνία

Το Περιβάλλον αποτελεί έναν από τους πέντε πυλώνες της στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα και μέσω συνεργασιών εστιάζουμε στην κλιματική κρίση, με:

 • Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση - Εκπαίδευση
 • Πρόληψη - Ανταπόκριση
 • Αντιμετώπιση - Μετριασμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
 • Προστασία της βιοποικιλότητας
Περισσότερα