Το “Πράσινο” σας αυτοκίνητο

Καινούργιο ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο με εκπομπές ρύπων <50g CO2/Km

 • 0,25% χαμηλότερο επιτόκιο

  από τα υπόλοιπα σχέδια ενοικιαγοράς αυτοκινήτου

 • 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου

  με τις Γενικές Ασφάλειες, για τον πρώτο χρόνο, για τις πρώτες 125 αιτήσεις χρηματοδότησης που θα εγκριθούν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

 • Μεγαλύτερη διάρκεια μίσθωσης

  μέχρι 8 χρόνια

 • QuickCar Hire Purchase

  Αίτηση με άμεση απόφαση μέσω BoC Mobile app ή Internet Banking

Υπολογίστε την ενδεικτική δόση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ-ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Αιτηθείτε online για QuickCar - Hire Purchase – Green Car

Ποσό χρηματοδότησης

μέχρι €35.000 (Green)

Συμπληρώστε την αίτηση

εύκολα και γρήγορα

Λάβετε απόφαση

άμεσα

Αιτηθείτε online εδώ

Περισσότερες πληροφορίες

 • Σε φυσικά πρόσωπα, μόνιμους κάτοικους Κύπρου που χρειάζονται λύση για κάθε ανάγκη χρηματοδότησης. 

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Λειτουργούς Εξυπηρέτησης του δικτύου καταστημάτων μας ηλεκτρονικά, τηλεφωνικά ή με γραπτή αίτηση.

 • Ελάχιστο ποσό:

   • €2.500

  Μέγιστο ποσό:

   • €35.000 για QuickCar Hire Purchase
   • €60.000 για χρηματοδοτήσεις που υποβάλλονται μέσω του Internet Banking ή Boc Mobile app ή μέσω του δικτύου καταστημάτων
 • Ελάχιστη διάρκεια:

   • 12 μήνες για χρηματοδοτήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο
   • 3 χρόνια για χρηματοδοτήσεις με σταθερό επιτόκιο

  Μέγιστη διάρκεια:

   • 8 χρόνια
 • Υπάρχει ελάχιστη προκαταβολή 15% της αξίας του αυτοκινήτου.

 • Μπορείτε να επωφεληθείτε με 0,10% μείωση στο επιτόκιο του σχεδίου Fil-eco Δάνειο Ενέργειας για αγορά και εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αν έχετε ήδη εγκριθεί για Ενοικιαγορά Πράσινου Αυτοκινήτου.

 • Ναι. Χαμηλότερο επιτόκιο κατά 0,25% σε σύγκριση με τις τιμολογήσεις που προσφέρονται για τα υπόλοιπα σχέδια ενοικιαγοράς (ενημερωθείτε για τα επιτόκια εδώ) και προσφέρεται μεγαλύτερη διάρκεια χρηματοδότησης.

 • Υπάρχει δυνατότητα για πρόωρη εξόφληση, χωρίς οποιοδήποτε κόστος.  

 • Χρηματοδότηση με Συμφωνία Ενοικιαγοράς:

    • Όταν εγκριθεί το αίτημά σας μεταβιβάζεται το αυτοκίνητο στο όνομα της Τράπεζας Κύπρου και στο όνομά σας και πληρώνεται ο πωλητής, 
    • Όταν εξοφληθεί η χρηματοδότηση, το αυτοκίνητο μεταβιβάζεται στο όνομά σας, με την καταβολή €50 στην Τράπεζα ως δικαίωμα αγοράς. Το δικαίωμα αγοράς είναι ενσωματωμένο στην τελευταία δόση.
 • Υπάρχει επιλογή για σταθερό ή κυμαινόμενο επιτόκιο.

  Ενημερωθείτε για τα επιτόκια εδώ.

 • Το Συνολικό Ετήσιο Πραγματικό Επιτόκιο (ΣΕΠΕ) είναι το συνολικό κόστος της πιστωτικής διευκόλυνσης για τον καταναλωτή. Για τον υπολογισμό του ΣΕΠΕ λαμβάνονται υπόψη όλες οι πληρωμές που καταβάλλει ο πελάτης είτε στην Τράπεζα είτε σε τρίτους (π.χ. Κυβερνητικά έξοδα, έξοδα εκτίμησης, ασφάλειες, κλπ.)

  Το ΣΕΠΕ θεωρείται το καλύτερο εργαλείο σύγκρισης του πραγματικού κόστους για τον πελάτη, καθώς συμπεριλαμβάνει όλα τα έξοδα της χρηματοδότησης. Σας βοηθά να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα και να συγκρίνετε διαφορετικά σχέδια της Τράπεζας ή και να συγκρίνετε τα σχέδια μεταξύ τραπεζών.

 • Πώς μπορώ να ελέγξω σε ποιο στάδιο βρίσκεται η αίτηση μου;

  Θα ενημερώνεσαι μέσω μηνύματος στο κινητό σου και μέσω της 1bank.

  Μπορώ να υποβάλω αίτημα από κοινού με άλλο άτομο;

  Τα προϊόντα QuickCars προσφέρονται σε ένα μισθωτή μόνο. Μπορείς να αιτηθείς από κοινού χρηματοδότηση με άλλο άτομο μέσω του καταστήματος που σε εξυπηρετεί.

  Ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλω;

  Θα πρέπει να υποβάλεις το τιμολόγιο/έντυπο προσφοράς για το αυτοκίνητο. Πιθανόν να ζητηθεί αποδεικτικό των εισοδημάτων σου μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης.

  Η ενοικιαγορά θα πρέπει να καλυφθεί με ασφάλεια ζωής;

  Όχι, δεν χρειάζεται. Εάν όμως το επιθυμείς, μπορείς να επικοινωνήσεις με το κατάστημα που σε εξυπηρετεί (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις).

  Υπάρχουν αρχικά έξοδα για την αίτηση;

  Τα προϊόντα QuickCar προσφέρονται χωρίς αρχικά τραπεζικά έξοδα (διευθέτησης ή ετοιμασίας συμβολαίων). Το μόνο που θα  χρειαστεί να πληρώσεις είναι τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.

  Μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις χρεώσεις της Τράπεζας από τον Κατάλογο Προμηθειών και Χρεώσεων 

   

  Τι συνεπάγονται η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση της αίτησης μου, η αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης απόφασης και η αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

  Οι αιτήσεις για προϊόντα QuickCars αξιολογούνται ηλεκτρονικά βάσει της πιστοληπτικής σου ικανότητας, της δυνατότητας αποπληρωμής, και της εκάστοτε πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας .

  Απόφαση για έγκριση ή απόρριψη αίτησης που υποβλήθηκε διαδικτυακά λαμβάνεται αφού τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά σου δεδομένα, χρησιμοποιώντας μόνο αυτοματοποιημένα μέσα (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ), χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και μόνο αφού μας δώσεις τη ρητή σου συγκατάθεση.

  Η δημιουργία προφίλ με τη διαδικασία αυτή συνεπάγεται την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων για ανάλυση, αξιολόγηση και πρόβλεψη της πιστοληπτικής σου ικανότητας και δυνατότητας αποπληρωμής της διευκόλυνσης.

  Η Τράπεζα θα κάνει χρήση μόνο των αναγκαίων πληροφοριών που επιτρέπουν την αξιολόγηση της πιστοληπτικής σου ικανότητας και δυνατότητας αποπληρωμής, ώστε να μπορεί να λάβει υπεύθυνη, δίκαιη και ενημερωμένη απόφαση για χορήγηση ή όχι πιστωτικής διευκόλυνσης.

  Η Τράπεζα θα κάνει χρήση πληροφοριών που εσύ παρέχεις, καθώς επίσης και πληροφοριών που προκύπτουν από εσωτερικές πηγές της Τράπεζας (δηλαδή, προσωπικά δεδομένα και στοιχεία επικοινωνίας σου, στοιχεία για απασχόληση, εισοδήματα, έξοδα, οικογενειακή δομή, καταναλωτικές συνήθειες, συμπεριφορά με άλλους λογαριασμούς/διευκολύνσεις/εγγυήσεις/εξασφαλίσεις, καθυστερημένες οφειλές σε άλλους λογαριασμούς/διευκολύνσεις, χρέη βάσει δικαστικής απόφασης, το κατά πόσο τα προσωπικά σου δεδομένα έχουν επιβεβαιωθεί, ενημερώσεις για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) καθώς και από εξωτερικές πηγές (δηλαδή στοιχεία πτώχευσης όπως οφειλές, μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και χρέη βάσει δικαστικής απόφασης σε άλλες τράπεζες από το Artemis Credit Bureau). Μπορείς να μάθεις περισσότερα στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας,

  Επίσης, η αίτηση δύναται να παραπεμφθεί αυτόματα στην Τράπεζα για περαιτέρω αξιολόγηση από λειτουργό.

  Σε περίπτωση απόρριψης, έχω δικαίωμα ένστασης κατά της αυτοματοποιημένης απόφασης;

  Ναι, υπάρχει δυνατότητα να ζητήσεις επανεξέταση της αίτησης από λειτουργό της Τράπεζας επικοινωνώντας με το κατάστημα που σε εξυπηρετεί.

  Μπορώ να αποχωρήσω από την διαδικασία αίτησης ανά πάσα στιγμή είτε πριν την υποβολή της αίτησης είτε και μετά την σχετική απόφαση της Τράπεζας;

  Μπορείς να αποσύρεις την αίτησή σου ανά πάσα στιγμή. Εάν καταχωρήσεις οποιαδήποτε στοιχεία, έχεις την επιλογή αποθήκευσης τους και συνέχισης της υποβολής της αίτησης  σε μεταγενέστερο στάδιο ή και απόσυρσης της αίτησης . Εάν επιλέξεις να αποσύρεις την αίτησή σου, τα στοιχεία που έχεις καταχωρήσει δεν θα αποθηκευτούν. Η αίτησή σου αποσύρεται αυτόματα εάν παραμείνει αδρανής για διάστημα 15 ημερών.

  Σε περίπτωση που η Τράπεζα έχει ήδη λάβει απόφαση, μπορείς και πάλι να αποσύρεις την αίτησή σου ανά πάσα στιγμή πριν προχωρήσεις στην υπογραφή των συμβολαίων αλλά εντός του χρόνου ισχύος της απόφασης η οποία αναφέρεται στη σχετική κοινοποίηση για την παραχώρηση της διευκόλυνσης. Αυτό δεν επηρεάζει τα άλλα δικαιώματα σου σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων.

  Εάν έχεις υπογράψει τα έγγραφα της σύμβασης και ο πωλητής έχει πληρωθεί με το ποσό της ενοικιαγοράς, δεν μπορείς να αποχωρήσεις από την σύμβαση.

  Με ποιο τρόπο η Τράπεζα Κύπρου διασφαλίζει την ιδιωτικότητα μου και τη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων;

  Η Τράπεζα δεσμεύεται να διασφαλίζει την ιδιωτικότητα σου και την διαχείριση των προσωπικών σου δεδομένων με ανοιχτό και διαφανή τρόπο. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Τράπεζας, όπου επίσης θα βρεις και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα σου, όπως π.χ. το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα να ζητήσεις διόρθωση/επανόρθωση, το δικαίωμα υποβολής παραπόνου κ.α. 

  Τι συμβαίνει μετά την έγκριση της αίτησης;

  Αφού η αίτησή σου εγκριθεί, θα ειδοποιηθείς για την ετοιμασία των εγγράφων της σύμβασης και για την παραχώρηση της διευκόλυνσης, μέσω μηνύματος στο κινητό σου. Η υπογραφή των εγγράφων της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί στο κατάστημα που σε εξυπηρετεί, εκτός εάν έχεις υποδείξει διαφορετικά κατά τη διάρκεια της αίτησης.

  Η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής δεν είναι δυνατή για τα προϊόντα QuickCar Hire Purchase.

  Πώς θα πληρωθεί ο πωλητής;

  Η Τράπεζα θα καταθέσει το ποσό της ενοικιαγοράς απευθείας στον λογαριασμό του πωλητή.

  Δεν είμαι πελάτης της Τράπεζας. Μπορώ να υποβάλω αίτηση;

  Ναι. Μπορείς να κατεβάσεις την εφαρμογή BoC Μobile app και να κάνεις εγγραφή. Στη συνέχεια, θα έχεις τη δυνατότητα να συνδεθείς με την 1bank (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις). Μπορείς να αιτηθείς την διευκόλυνση αυτή μέσω Internet Banking ή της εφαρμογής BoC Mobile app.

 • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στην προωθητική ενέργεια «Ενοικιαγορά Πράσινου Αυτοκινήτου»

   

  Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, (η «Τράπεζα Κύπρου» ή η «Τράπεζα»), στα πλαίσια των εορτών για τα 125 χρόνια ενεργής δράσης και δυναμικής παρουσίας στα οικονομικά δρώμενα της χώρας, διοργανώνει ειδική προωθητική ενέργεια με τίτλο «Ενοικιαγορά Πράσινου Αυτοκινήτου» (η «Προωθητική Ενέργεια») με επιβράβευση των 125 πρώτων πελατών της που θα αιτηθούν και θα εγκριθούν για Ενοικιαγορά Πράσινου Αυτοκινήτου (οι «Δικαιούχοι»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος της Προωθητικής Ενέργειας ορίζεται η 29/05/2024 και ως ημερομηνία λήξης της, η ημερομηνία κατά την οποία θα συμπληρωθεί ο αριθμός των 125 Δικαιούχων.

  Οι Δικαιούχοι δύνανται να λάβουν έκπτωση στα ασφάλιστρα για περιεκτική ασφάλιση του νέου ιδιωτικού και/ή εμπορικού οχήματος τους με τις Γενικές Ασφάλειες, και ειδικότερα έκπτωση ποσοστού ύψους 25% στο πρώτο έτος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 10% στην 1η ανανέωση του και 5% στην 2η ανανέωση του (η «Επιβράβευση»), νοουμένου ότι πληρούνται τα ακόλουθα:

  1. Η Επιβράβευση θα ισχύει για τις ασφάλειες αυτοκινήτου που θα συναφθούν μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας (Bancassurance) μόνο και όχι μέσω άλλων καναλιών της Τράπεζας όπως του ΒοC Mobile App.
  2. Η Επιβράβευση θα εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό των ασφαλίστρων, ως αυτά υπολογίζονται στη βάση της εκάστοτε τιμολογιακής πολιτικής των Γενικών Ασφαλειών.
  3. Το συνολικό ποσό των ασφαλίστρων για ασφάλιση νέου ιδιωτικού οχήματος που θα προκύψει μετά την εφαρμογή της Επιβράβευσης, δεν δύναται να είναι μικρότερο του ελάχιστου ποσού ασφαλίστρων που καθορίζεται από τις Γενικές Ασφάλειες από καιρού εις καιρό, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε ποσό ύψους €309 για το σχέδιο ασφάλισης Comprehensive Plus και €353 για το σχέδιο ασφάλισης Comprehensive Superior. Σε τέτοια περίπτωση, το τελικό ποσό των ασφαλίστρων θα είναι αυτό που αντιστοιχεί στο ελάχιστο ποσό ασφάλιστρο των Γενικών Ασφαλειών ανά κατηγορία.
  4. Η Επιβράβευση θα ισχύει νοουμένου ότι ο Δικαιούχος δεν έχει εμπλακεί σε ατυχήματα τα τελευταία 3 χρόνια.
  5. Η Επιβράβευση θα ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της Ενοικιαγοράς Πράσινου Αυτοκινήτου.
  6. Η Επιβράβευση δεν μπορεί να συντρέχει με οποιαδήποτε άλλη έκπτωση που προσφέρεται μέσω οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας.
  7. Η απόφαση για αποδοχή των Δικαιούχων από τις Γενικές Ασφάλειες, για ασφάλιση των νέων ιδιωτικών και/ή εμπορικών οχημάτων τους, επαφίεται αποκλειστικά στις Γενικές Ασφάλειες, σύμφωνα τα κριτήρια αποδοχής ασφαλιστικού κινδύνου των Γενικών Ασφαλειών.
  8. Η Τράπεζα δύναται, κατά την κρίση της, να αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή ή να μην επιτρέψει την περαιτέρω συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σε πρόσωπο το οποίο παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία συμμετοχής ή στην ομαλή λειτουργία της Προωθητικής Ενέργειας ή που ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
  9. Η συμμετοχή των Δικαιούχων στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια είναι υπό την προϋπόθεση της πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.
  10. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από το Κυπριακό Δίκαιο.

Προειδοποίηση:

Η χρηματοδότηση παραχωρείται με Συμφωνία Ενοικιαγοράς.  Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση της και να αποσύρει οποιοδήποτε σχέδιο ανά πάσα στιγμή.  Σε περίπτωση κυμαινόμενου επιτοκίου, το ποσό της δόσης (του μισθώματος) και το συνολικό κόστος χορήγησης μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου.

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Εξειδικευμένος λειτουργός

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας