Διακριτική Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Discretionary)

  • Ομάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων

    Αναθέστε τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων στην Oμάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων CISCO για ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με τους επενδυτικούς σας στόχους.

  • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

    Η Διακριτική Επενδυτική Υπηρεσίας προσφέρει διαχείριση χαρτοφυλακίου, υψηλής ποιότητας έρευνα και ανάλυση αγοράς, ενεργό προσδιορισμό των τάσεων της αγοράς, τακτική ενημέρωση κ.ά. Επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας  Σύμβουλο για περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες Asset Management στη σελίδα CISCO Asset Management πατώντας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία