Συνεχιζόμενες Νίκες κατά του Οικονομικού Εγκλημάτος

Η Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζει ένα ισχυρό πλαίσιο συμμόρφωσης για το Οικονομικό Έγκλημα και Κυρώσεις, ακολουθώντας τα ψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Αυτό το αυστηρό πλαίσιο είχε τον πιο κάτω αντίκτυπο (αποτελέσματα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023):

Από το 2014:

  • Τον πλήρη τερματισμό των σχέσεων με επαγγελματίες μεσάζοντες που συστήνουν πελάτες στην Τράπεζα. 

Από το 2015:

  • Τον τερματισμό/παγοποίηση 34.803 πελατειακών σχέσεων αποκλειστικά και μόνο για λόγους συμμόρφωσης σε θέματα καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος που αντιστοιχούν σε πάνω από €11,4 δις κύκλου εργασιών και ετήσια καθαρή κερδοφορία ύψους €36,3 εκατ.
  • Την απόρριψη 14.473 δυνητικά νέων πελατειακών σχέσεων

 

Cyprus: Continued wins against financial crime

Tone from the Top