Διαχείριση ρευστότητας

 • Ολοκληρωμένες λύσεις

  Ενισχύουμε τις προσπάθειές σας, στο απαιτητικό περιβάλλον, και φροντίζουμε για την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητάς σας καθώς και εξοικονομήσεις στα λειτουργικά κόστη.

 • Συνδυασμός υπηρεσιών

  Σας καθοδηγούμε στη διαμόρφωση ενός συνδυασμού τραπεζικών υπηρεσιών, όπως διαχείριση της ρευστότητας της επιχείρησής σας μέσω λογαριασμών όψεως, πιστωτικών, υπό προειδοποίηση, προθεσμιακών καταθέσεων, διαχείριση των καθημερινών σας συναλλαγών κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Διαχείριση της ρευστότητας της επιχείρησής σας μέσω μιας ευέλικτης δομής εταιρικών λογαριασμών (όψεως, πιστωτικών, υπό προειδοποίηση, προθεσμιακών καταθέσεων).
  • Διαχείριση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών, όπως η συλλογή μετρητών και η είσπραξη επιταγών.
  • Αποστολή και λήψη κάθε τύπου πληρωμών όπως οι μαζικές, μικρών ποσών, επείγουσες, τοπικές και διεθνείς.
  • Αυτοματοποίηση των τραπεζικών συναλλαγών και υπηρεσιών.
  • Διαφάνεια μέσω αποτελεσματικής παρακολούθησης και ελέγχου των λογαριασμών σας.