Περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση γνωστοποιήσεις

ΜΕΡΟΣ A - Δημοσιοποίηση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Σχετικών με το Κλίμα (TCFD)

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πραγματικότητα, με ακραία καιρικά φαινόμενα να παρατηρούνται ολοένα και συχνότερα όπως για παράδειγμα οι φετινές άνευ προηγουμένου χιονοθύελλες και πυρκαγιές στην Ευρώπη. Η τάση αυτή θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τον πλανήτη. Προκειμένου να ανατραπεί χρειάζονται δραστικές ενέργειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να πετύχει καθαρό μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών μέχρι το 2050 (με ενδιάμεσους στόχους το 2030) και τώρα η κάθε χώρα θα πρέπει να καθορίσει το δικό της βέλτιστο οδικό χάρτη για να πετύχει καθαρό μηδενικό ισοζύγιο. Tο παγκόσμιο ενδιαφέρον, το 2023, ήταν επικεντρωμένο σε θέματα σχετικά με το κλίμα και το περιβάλλον με διασκέψεις όπως τη Διάσκεψη των Μερών (COP) 28 για τη κλιματική αλλαγή, να διατηρούν τα θέματα αυτά στο επίκεντρο των δημόσιων και πολιτικών συζητήσεων. Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας προσπάθειας για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με βάση τη συμφωνία του Παρισιού παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο COP28. Έχοντας καταδείξει πως η πρόοδος σε όλους τους τομείς της κλιματικής δράσης είναι πολύ αργή, οι χώρες ανταποκρίθηκαν με αποφάσεις στο πως να επιταχύνουν τις δράσεις τους σε όλους τους τομείς μέχρι το 2030. Αυτό περιλαμβάνει έκκληση στις κυβερνήσεις να επιταχύνουν τη μετάβασή τους από ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως αιολική και ηλιακή ενέργεια στις επόμενες δεσμεύσεις τους για το κλίμα. Ως αναπόσπαστο μέρος του οράματός του να έχει ηγετική θέση στον χρηματοοικονομικό τομέα στην Κύπρο, το Συγκρότημα είναι αποφασισμένο να ηγηθεί της μετάβασης της Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλον. Το Συγκρότημα σημειώνει συστηματική πρόοδο σε ότι αφορά την ευθυγράμμισή του με ένα βιώσιμο τραπεζικό μοντέλο και συνεχίζει να ενσωματώνει Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και σχετικά με τη Διακυβέρνηση θέματα (‘ΠΚΔ’) στις υποδομές, στρατηγικές και πολιτικές του. Η δέσμευση του Συγκροτήματος για ενσωμάτωση θεμάτων που αφορούν κλιματικούς κινδύνους στις σχετικές πτυχές της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, της διακυβέρνησης, της στρατηγικής, και της διαχείρισης κινδύνων υπογραμμίζει τη φιλοδοξία του Συγκροτήματος να πρωτοπορήσει σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής στην Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη έκθεση ΤCFD που εκδίδεται από την Εταιρεία, και παρουσιάζει τις τρέχουσες δράσεις και μελλοντικά σχέδια στον τομέα του κλίματος.

ΜΕΡΟΣ Β - Ταξινομία ΕΕ - Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού Ταξινομίας

ΜΕΡΟΣ Γ - Δήλωση μη-χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Το Συγκρότημα, διαδραματίζει βασικό ρόλο και συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας με τη μακρά παρουσία και τη δεσπόζουσα θέση του στην αγορά. Οι κύριοι στόχοι του Συγκροτήματος για το 2023 και τα επόμενα χρόνια είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική πρόοδος, η περιβαλλοντική ακεραιότητα, η κλιματική σταθερότητα και η βιώσιμη οικονομία.

Το Συγκρότημα δημοσιεύει τα Ετήσια Μη-Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα σύμφωνα με τα Πρότυπα της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς (Global Reporting Initiative GRI) και σύμφωνα με τα πρότυπα και την καθοδήγηση του Συμβουλίου Προτύπων Λογιστικής Αειφορίας (SASB), τα οποία προσδιορίζουν και περιλαμβάνουν όλες τις πιο πάνω πληροφορίες.

Περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση γνωστοποιήσεις 2023

Πρόσθετες Πληροφορίες – Ταξινομία της ΕΕ Πίνακες Γνωστοποιήσεων 2023

Περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση γνωστοποιήσεις 2022