Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Moody's Investors Service

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε «Βα2» στις 5 Οκτωβρίου 2022 (θετική προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε «Not-Prime» στις 5 Οκτωβρίου 2022

Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε «b1» στις 5 Οκτωβρίου 2022

Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων: Αναβαθμίστηκε σε «Βa1(cr)» / Επιβεβαιώθηκε σε «Not-Prime (cr)» στις 5 Οκτωβρίου 2022

Μακροπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα: Αναβαθμίστηκε σε «Ba1» στις 5 Οκτωβρίου 2022

Βραχυπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα: Επιβεβαιώθηκε σε «Not-Prime» στις 5 Οκτωβρίου 2022

 

Fitch Ratings

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Αναβαθμίστηκε σε «B+» στις 6 Δεκεμβρίου 2022 (θετική προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε «B» στις 6 Δεκεμβρίου 2022

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας: Αναβαθμίστηκε σε «b+» στις 6 Δεκεμβρίου 2022

 

S&P GlobalRatings

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε «ΒΒ-» στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 (σταθερή προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε «B» στις 6 Σεπτεμβρίου 2022

Μακροπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Εξυγίανσης: Αναβαθμίστηκε σε «ΒΒ+» στις 6 Σεπτεμβρίου 2022

Βραχυπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Εξυγίανσης: Επιβεβαιώθηκε σε «Β» στις 6 Σεπτεμβρίου 2022

 

Capital Intelligence

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Αναβαθμίστηκε σε «ΒΒ» στις 16 Δεκεμβρίου 2022 (σταθερή προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Επιβεβαιώθηκε σε «Β» στις 16 Δεκεμβρίου 2022