Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Moody's Investors Service

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε «Baa3» στις 3 Οκτωβρίου 2023 (θετική προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε «P-3» στις 3 Οκτωβρίου 2023

Βασική Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Αναβαθμίστηκε σε «ba2» στις 3 Οκτωβρίου 2023

Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων: Αναβαθμίστηκε σε «Baa2(cr)» /  «P-2 (cr)» στις 3 Οκτωβρίου 2023

Μακροπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα: Αναβαθμίστηκε σε «Baa2» στις 3 Οκτωβρίου 2023

Βραχυπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Κινδύνων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα: Αναβαθμίστηκε σε «P-2» στις 3 Οκτωβρίου 2023

 

Fitch Ratings

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Αναβαθμίστηκε σε «BB» στις 3 Νοεμβρίου 2023 (θετική προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση Αθέτησης: Επιβεβαιώθηκε σε «B» στις 3 Νοεμβρίου 2023

Αξιολόγηση Βιωσιμότητας: Αναβαθμίστηκε σε «bb» στις 3 Νοεμβρίου 2023

 

S&P GlobalRatings

Μακροπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε «ΒΒ-» στις 25 Απριλίου 2023 και η προοπτική αναβαθμίστηκε σε θετική

Βραχυπρόθεσμη Πιστοληπτική Αξιολόγηση: Επιβεβαιώθηκε σε «B» στις 25 Απριλίου 2023

Μακροπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Εξυγίανσης: Επιβεβαιώθηκε σε «ΒΒ+» στις 25 Απριλίου 2023

Βραχυπρόθεσμη Αντισυμβαλλόμενη Αξιολόγηση Εξυγίανσης: Επιβεβαιώθηκε σε «Β» στις 25 Απριλίου 2023

 

Capital Intelligence

Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Αναβαθμίστηκε σε «ΒΒ» στις 16 Δεκεμβρίου 2022 (σταθερή προοπτική)

Βραχυπρόθεσμη Αξιολόγηση σε Ξένο Συνάλλαγμα: Επιβεβαιώθηκε σε «Β» στις 16 Δεκεμβρίου 2022