"Παραδοσιακός" καταθετικός λογαριασμός

 • Σταθερό επιτόκιο για όλη την περίοδο

  Επωφεληθείτε από το καθορισμένο σταθερό επιτόκιο για όλη την περίοδο της κατάθεσης και εισπράξτε τους τόκους στη λήξη της.

 • Καθορισμένη διάρκεια

  Μπορείτε να επιλέξετε καθορισμένη χρονική διάρκεια
  από 1, 3, 6, 9, 12 ή 18 μήνες.

Traditional - young couple at coffee bar

Περισσότερες πληροφορίες

 • Το επιτόκιο καθορίζεται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια που θα επιλέξετε, στην αρχή της περιόδου και δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις που μπορεί να προκύψουν.

 • Ανάληψη, είτε για μέρος είτε για ολόκληρο το ποσό, μπορεί να γίνει μόνο στη λήξη της κατάθεσης.

 • Μάθετε το επιτόκιο του λογαριασμού επιλογής σας εδώ

 • 1. Τι είναι η εμπρόθεσμη κατάθεση;

  Η εμπρόθεσμη κατάθεση έχει καθορισμένη χρονική διάρκεια  κατά την οποία δεν επιτρέπονται καταθέσεις ή αναλήψεις από τον λογαριασμό. Το επιτόκιο καθορίζεται στην αρχή της περιόδου, είναι σταθερό για όλη την περίοδο της κατάθεσης και δεν επηρεάζεται από οποιεσδήποτε διακυμάνσεις των επιτοκίων. Αν, για παράδειγμα, ξέρετε ότι θα χρειαστείτε τα χρήματά σας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. σε 3 μήνες, τότε μπορείτε να καθορίσετε τη διάρκεια του γραμματίου σας στους 3 μήνες.

  Επιπρόσθετα, μπορείτε να επιλέξετε από τα Ειδικά Καταθετικά Σχέδια Εμπρόθεσμων καταθέσεων τα οποία δίνουν ευελιξία στη διάρκεια της κατάθεσης, τον χρόνο καταβολής του τόκου και στη δυνατότητα αναλήψεων.

  2. Ποια είναι η διαδικασία ανανέωσης της εμπρόθεσμης κατάθεσης;

  Λίγες μέρες πριν τη λήξη της Εμπρόθεσμης Κατάθεσης, η Τράπεζα θα σας υπενθυμίσει για την ημερομηνία λήξης της. Μετά τη λήξη της, μπορείτε να δώσετε οδηγίες για χειρισμό της όπως, για παράδειγμα, να προσθέσετε ή να αποσύρετε χρήματα από τον λογαριασμό σας, να γίνει μεταφορά των τόκων ή του συνολικού ποσού της κατάθεσης και των τόκων σε άλλο λογαριασμό σας. Οι οδηγίες αυτές μπορούν να δοθούν μέσω του καταστήματος και του Λειτουργού Εξυπηρέτησής σας.

  Αν δεν επιθυμείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην εμπρόθεσμη κατάθεσή σας, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα μαζί με τους τόκους στο εκάστοτε επιτόκιο της Τράπεζας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει απώλεια τόκων, ακόμα και αν εσείς ξεχάσετε την ημερομηνία ανανέωσης του γραμματίου σας.

  3. Τι επιλογές έχω στην είσπραξη του τόκου;

  Η Τράπεζα προσφέρει ένα μεγάλο φάσμα εμπρόθεσμων καταθέσεων, που η κάθε μια από αυτές έχει διαφορετικό τρόπο είσπραξης των τόκων. Μπορείτε να εισπράξετε τους τόκους αμέσως με το άνοιγμα της εμπρόθεσμης κατάθεσής σας ή μηνιαίως ή στη λήξη ή ακόμα και σταδιακά σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που εσείς θα καθορίσετε.  Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν ανάλογα με το πότε θέλετε να εισπράττετε τους τόκους σας.

  4. Ποια είναι η διαφορά των ειδικών καταθετικών  προϊόντων (Πρωτότοκος, Εισοδηματίας, και Flexi Fix) σε σχέση με την «Παραδοσιακή»  Εμπρόθεσμη κατάθεση;

  Πρόκειται για εμπρόθεσμες καταθέσεις με ειδικά ευέλικτα χαρακτηριστικά που διαφέρουν από την «Παραδοσιακή» εμπρόθεσμη κατάθεση. Η διαφορά τους μπορεί να αφορά τη διάρκεια της κατάθεσης, τον χρόνο καταβολής του τόκου και τη δυνατότητα αναλήψεων. 

   

 • Οι καταθέσεις σας στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ προστατεύονται από το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ).

  Όριο Προστασίας καταθέσεων συνολικού ποσού εκ EUR 100.000 ανά καταθέτη ανά πιστωτικό ίδρυμα.

  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Ηλεκτρονικός Παραδοσιακός μέσω 1bank

800.00.800

+35722128000 από εξωτερικό
Δευτέρα - Παρασκευή 7:45 - 18:00 & Σάββατο και Κυριακή 09:00 - 17:00

Βρείτε το κοντινό σας κατάστημα

ή χρησιμοποιήστε μια από τις ΑΤΜ μας

Εξειδικευμένος λειτουργός

μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει σχετικά με τα προϊόντα μας